Nieuwste aanwinsten

Fitness to drive of older drivers with cognitive impairments. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.

Fitness to drive of older drivers with cognitive impairments. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.
20190013 ST [electronic version only]
Piersma, D.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2018, 215 p., ref.; SWOV-Dissertatiereeks - ISBN 978-90-73946-14-9
Toegevoegd op 09-01-2019

Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden : zomer 2015.

Onderzoek fietsverlichting uitgaansgebieden : zomer 2015.
20190012 ST [electronic version only]
Broeks, J. Boxum, J. & Zengerink, L.
Deventer, Goudappel Coffeng, 2015, 17 p.; WVL039
Toegevoegd op 09-01-2019

Kerncijfers : tweewielers 2018.

Kerncijfers : tweewielers 2018.
20190011 ST [electronic version only]
Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit
Amsterdam, Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit, 2018, 9 p.
Toegevoegd op 09-01-2019

Kerncijfers : tweewielers 2017.

Kerncijfers : tweewielers 2017.
20190010 ST [electronic version only]
Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit
Amsterdam, Stichting BOVAG-RAI Mobiliteit, 2017, 9 p.
Toegevoegd op 09-01-2019

Doortrappen.nl : een duurzame organisatie voor doortrappen. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Doortrappen.nl : een duurzame organisatie voor doortrappen. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
20190009 ST [electronic version only]
Bouwknegt, R. Blair-Zuijderhoff, S. & Arends, P.
[S.l., Twynstra Gudde], 2018, 26 p.
Toegevoegd op 09-01-2019

Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr : Bedarfsanalysen im Kontext von Lebenslagen, Lebensstilen und verkehrssicherheitsrelevanten Erwartungen. [The elderly in road traffic : analyses of requirements in the context of life circumstances, lifestyles and expectations of relevance to traffic safety.] Bericht zum Forschungsprojekt F1100.4315008 der Bundesanstalt für Strassenwesen BASt.

Seniorinnen und Senioren im Straßenverkehr : Bedarfsanalysen im Kontext von Lebenslagen, Lebensstilen und verkehrssicherheitsrelevanten Erwartungen. [The elderly in road traffic : analyses of requirements in the context of life circumstances, lifestyles and expectations of relevance to traffic safety.] Bericht zum Forschungsprojekt F1100.4315008 der Bundesanstalt für Strassenwesen BASt.
20190007 ST [electronic version only]
Holte, H.
Bergisch Gladbach, Bundesanstalt für Strassenwesen BASt, 2018, 136 p., ref.; Berichte der Bundesanstalt für Strassenwesen : Mensch und Sicherheit ; Heft M 285 - ISSN 0943-9315 / ISBN 978-3-95606-40908
Toegevoegd op 09-01-2019

De rol van infrastructuur bij ongevallen op rijkswegen. Paper gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres 2018, 's-Hertogenbosch, 31 oktober - 1 november 2018.

De rol van infrastructuur bij ongevallen op rijkswegen. Paper gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres 2018, 's-Hertogenbosch, 31 oktober - 1 november 2018.
20190006 ST [electronic version only]
Louwerse, W.J.R. Davidse, R.J. & Duijvenvoorde, K. van
[S.l., s.n], 2018, 12 p., 13 ref.
Toegevoegd op 09-01-2019

Veilige verplaatsingen voor ouderen. Paper gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres 2018, 's-Hertogenbosch, 31 oktober - 1 november 2018.

Veilige verplaatsingen voor ouderen. Paper gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres 2018, 's-Hertogenbosch, 31 oktober - 1 november 2018.
20190005 ST [electronic version only]
Dijkstra, A.
[S.l., s.n], 2018, 15 p., 22 ref.
Toegevoegd op 09-01-2019

Obstakelvrije zone of geleiderails langs autosnelwegen ? Paper gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres 2018, 's-Hertogenbosch, 31 oktober - 1 november 2018.

Obstakelvrije zone of geleiderails langs autosnelwegen ? Paper gepresenteerd op het Nationaal Verkeerskundecongres 2018, 's-Hertogenbosch, 31 oktober - 1 november 2018.
20190004 ST [electronic version only]
Louwerse, W.J.R. & Petegem, J.W.H. van
[S.l., s.n], 2018, 12 p.
Toegevoegd op 09-01-2019

Twee opties voor veilige berm : onderzoek vergevingsgezinde berm. [Titel electronische versie: Twee opties voor veilige berm].

Twee opties voor veilige berm : onderzoek vergevingsgezinde berm. [Titel electronische versie: Twee opties voor veilige berm].
20190003 ST [electronic version only]
Louwerse, W.J.R. & Petegem, J.W.H. van
Verkeerskunde, Vol. 69 (2018), No. 6 (december), p. 18, [1] p.
Toegevoegd op 09-01-2019

Effects of Pay-As-You-Drive PAYD vehicle insurance on young drivers’ speed choice : results of a Dutch field experiment.

Effects of Pay-As-You-Drive PAYD vehicle insurance on young drivers’ speed choice : results of a Dutch field experiment.
20190002 ST [electronic version only]
Bolderdijk, J.W. Knockaert, J. Steg, E.M. & Verhoef, E.T.
Accident Analysis and Prevention, Vol. 43 (2011), No. 3 (May), p. 1181-1186, ref.
Toegevoegd op 09-01-2019

Turbulence in traffic at motorway ramps and its impact on traffic operations and safety. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.

Turbulence in traffic at motorway ramps and its impact on traffic operations and safety. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.
20190001 ST [electronic version only]
Beinum, A.S. van
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2018, 190 p., ref.; SWOV-Dissertatiereeks - ISBN 978-90-73946-19-4 / Ook verschenen in de TRAIL Thesis Series T2018/12, the Netherlands TRAIL Research School - ISBN 978-90-5584-243-8
Toegevoegd op 09-01-2019

An analysis of official road crash cost estimates in European countries.

An analysis of official road crash cost estimates in European countries.
20180543 ST [electronic version only]
Wijnen, W. Weijermars, W.A.M. Schoeters, A. Berghe, W. van den Bauer, R. Carnis, L. Elvik, R. & Martensen, H.
Safety Science, Vol. 113 (2019), (March), p. 318-327, ref.
Toegevoegd op 17-12-2018

Driver behaviour during control transitions between Adaptive Cruise Control and manual driving : empirics and models. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.

Driver behaviour during control transitions between Adaptive Cruise Control and manual driving : empirics and models. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.
20180542 ST [electronic version only]
Varotto, S.V.
Delft, The Netherlands TRAIL Research School, 2018, XVI + 168 p., ref.; TRAIL Thesis Series ; T2018/9 - ISBN 978-90-5584-240-7
Toegevoegd op 12-12-2018

Van aansprakelijkheid naar verantwoordelijkheid : omgevingswet en wegbeheer. Verslag Kenniscafé 23 maart 2016.

Van aansprakelijkheid naar verantwoordelijkheid : omgevingswet en wegbeheer. Verslag Kenniscafé 23 maart 2016.
20180541 ST [electronic version only]

Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2016, 3 p.
Toegevoegd op 12-12-2018

Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 : veilig van deur tot deur.

Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 : veilig van deur tot deur.
20180540 ST [electronic version only]

[Den Haag], Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018, 20 p.
Toegevoegd op 12-12-2018

Veilig van deur tot deur : het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 : een gezamenlijke visie op aanpak verkeersveiligheidsbeleid.

Veilig van deur tot deur : het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 : een gezamenlijke visie op aanpak verkeersveiligheidsbeleid.
20180539 ST [electronic version only]
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Justitie en Veiligheid Interprovinciaal Overleg IPO Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG Vervoersregio Amsterdam Metropoolregio Rotterdam Den Haag
[S.l., s.n.], 2018, 65 p.
Toegevoegd op 12-12-2018

Ernstig verkeersgewonden 2017 : schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017.

Ernstig verkeersgewonden 2017 : schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2017.
20180538 ST [electronic version only]
Bos, N.M. Bijleveld, F.D. Temürhan, M. Commandeur, J.J.F. Moore, K. Aarts, L.T. & Stipdonk, H.L.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2018, 80 p., ref.; R-2018-18
Toegevoegd op 12-12-2018

Monitor Verkeersveiligheid 2018 : achtergrondinformatie en onderzoeksverantwoording.

Monitor Verkeersveiligheid 2018 : achtergrondinformatie en onderzoeksverantwoording.
20180537 ST [electronic version only]
Weijermars, W.A.M. Goldenbeld, C. Goede, M. de Moore, K.S. Mons, C Bijleveld, F.D. & Bos, N.M.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2018, 139 p., ref.; R-2018-16A
Toegevoegd op 12-12-2018

Monitor Verkeersveiligheid 2018 : doorpakken om de verkeersveiligheid effectief te verbeteren.

Monitor Verkeersveiligheid 2018 : doorpakken om de verkeersveiligheid effectief te verbeteren.
20180536 ST [electronic version only]
Weijermars, W.A.M. Moore, K.S. Goede, M. de & Goldenbeld, C.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2018, 22 p., ref.; R-2018-16
Toegevoegd op 12-12-2018

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact