Nieuwste aanwinsten

Use of accident prediction models in road safety management : an international inquiry.

Use of accident prediction models in road safety management : an international inquiry.
20180367 ST [electronic version only]
Yannis, G. Dragomanovits, A. Laiou, A. Richter, T. Ruhl, S. La Torre, F. Domenichini, L. Graham, D. Karathodorou, N. & Li, H.
In: Transportation Research Procedia - Proceedings of the 6th Transport Research Arena TRA, Warsaw, 18-21 April, 2016, p. 4257-4266, ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Human factors voor verkeersveiligheid in het wegontwerp.

Human factors voor verkeersveiligheid in het wegontwerp.
20180366 ST [electronic version only]
Merkx, C. Schepers, P. Vermeulen, W. & Lambers, M.
[Delft], Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving, 2016, 52 p., 19 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Kader verkeersveiligheid : kader voor het borgen van verkeersveiligheid bij aanleg- en onderhoudsprojecten op het Rijkswegennet. Deel A: hoofddocument + Deel B: methodieken en achtergrondinformatie.

Kader verkeersveiligheid : kader voor het borgen van verkeersveiligheid bij aanleg- en onderhoudsprojecten op het Rijkswegennet. Deel A: hoofddocument + Deel B: methodieken en achtergrondinformatie.
20180365 ST [electronic version only]
Reijnen, L.H.
[Delft], Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Rijkswaterstaat, Water Verkeer en Leefomgeving, 2017, 26 + 161 p.
Toegevoegd op 13-08-2018

Estimating the effect of the vehicle model year on crash and injury involvement.

Estimating the effect of the vehicle model year on crash and injury involvement.
20180369 ST [electronic version only]
Cooper, P.J. Osborn, J. & Meckle, W.
Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part D: Journal of Automobile Engineering, Vol. 224 (2010), No. 12 (December), p. 1527-1539, 33 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

The effect of used cars on African road traffic accidents : a case study of Addis Ababa, Ethiopia.

The effect of used cars on African road traffic accidents : a case study of Addis Ababa, Ethiopia.
20180368 ST [electronic version only]
Akloweg, Y. Hayshi, Y. & Kato, H.
International Journal of Urban Sciences, Vol. 15 (2011), No. 1, p. 61-69, 12 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Data mining on road safety : factor assessment on vehicle accidents using classification models.

Data mining on road safety : factor assessment on vehicle accidents using classification models.
20180363 ST [electronic version only]
Castro, Y. & Kim, Y.J.
International Journal of Crashworthiness, Vol. 21 (2016), No. 2, p. 104-111, 21 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Road profiling of traffic accidents in Jos, Nigeria, 1995–1999.

Road profiling of traffic accidents in Jos, Nigeria, 1995–1999.
20180364 ST [electronic version only]
Bombom, L.S. & Edino, M.O.
International Journal of Injury Control and Safety Promotion, Vol. 16 (2009), No. 3 (September), p. 169-174, 12 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid.

Weten is nog geen doen : een realistisch perspectief op redzaamheid.
20180362 ST [electronic version only]

Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR, 2017, 183 p., ref.; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR Rapporten aan de Regering ; No. 97 - ISBN 978-94-90186-48-7 / e-ISBN 978-94-90186-49-4
Toegevoegd op 13-08-2018

Publieke zaken in de marktsamenleving.

Publieke zaken in de marktsamenleving.
20180361 ST [electronic version only]

Amsterdam, Amsterdam University Press, 2012, 209 p., ref.; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) Rapporten aan de Regering ; No. 87 - ISBN 978-90-8964-361-2
Toegevoegd op 13-08-2018

Evenwichtskunst : over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.

Evenwichtskunst : over de verdeling van verantwoordelijkheid voor fysieke veiligheid.
20180360 ST [electronic version only]
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR
Den Haaag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR, 2011, 99 p. ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Managing development : the governance dimension. A discussion paper.

Managing development : the governance dimension. A discussion paper.
20180359 ST [electronic version only]

Washington, D.C., The World Bank, 1991, VI + 61 p.
Toegevoegd op 13-08-2018

Methoden en instrumenten voor verkeersveiligheidsbeleid.

Methoden en instrumenten voor verkeersveiligheidsbeleid.
20180357 ST [electronic version only]
Aarts, L.T.
In: Verkeersveiligheid : een gezamenlijke verantwoordelijkheid : Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2012, een congres van ANWB, SWOV en VVN, Rotterdam, 19 april 2012, [7] p., 7 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

De evaluatie van 2toDrive : wat kunnen we leren van begeleid rijden in het buitenland ?

De evaluatie van 2toDrive : wat kunnen we leren van begeleid rijden in het buitenland ?
20180357 ST [electronic version only]
Craen, S. de
In: Verkeersveiligheid : een gezamenlijke verantwoordelijkheid : Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2012, een congres van ANWB, SWOV en VVN, Rotterdam, 19 april 2012, [5] p., 10 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Diepteonderzoek naar bermongevallen : nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor beleid.

Diepteonderzoek naar bermongevallen : nieuwe inzichten en aanknopingspunten voor beleid.
20180356 ST [electronic version only]
Davidse, R.J.
In: Verkeersveiligheid : een gezamenlijke verantwoordelijkheid : Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2012, een congres van ANWB, SWOV en VVN, Rotterdam, 19 april 2012, [6] p., 4 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

De gezondheidsbaten van fietsen.

De gezondheidsbaten van fietsen.
20180355 ST [electronic version only]
Wee, B. van & Nijland, H.
Milieu, Vol. 12 (2007), No. 3, p. 21-24, 10 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Tweede wegcategoriseringsslag Duurzaam Veilig voor de fiets.

Tweede wegcategoriseringsslag Duurzaam Veilig voor de fiets.
20180354 [electronic version only]
Walraad, A.
Verkeer in Beeld Blog, 16 november 2017, Pp.
Toegevoegd op 13-08-2018

Subjectieve onveiligheid : is dat meer dan klachten afdoen ?

Subjectieve onveiligheid : is dat meer dan klachten afdoen ?
20180353 [electronic version only]
Walraad, A.
Verkeerskunde Blog, 27 oktober 2017, Pp.
Toegevoegd op 13-08-2018

Use of mass media campaigns to change health behaviour.

Use of mass media campaigns to change health behaviour.
20180352 ST [electronic version only]
Wakefield, M.A. Loken, B. & Hornik, R.C.
The Lancet, Vol. 376 (2010), No. 9748 (7 October), p. 1261-1271, 104 ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Menselijk falen. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden, 11 februari 1983.

Menselijk falen. Intreerede Rijksuniversiteit Leiden, 11 februari 1983.
20180351 ST [electronic version only]
Wagenaar, W.A.
Leiden, Rijksuniversiteit Leiden, 1983, 28 p., ref.
Toegevoegd op 13-08-2018

Van probleem naar oplossing : de PODOE-aanpak : handleiding.

Van probleem naar oplossing : de PODOE-aanpak : handleiding.
20180350 ST [electronic version only]
Schouten, M.
Amersfoort, Veilig Verkeer Nederland VVN, 2012, 10 p.
Toegevoegd op 13-08-2018

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact