Nieuwste aanwinsten

Onzekere veiligheid : verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid.

Onzekere veiligheid : verantwoordelijkheden rond fysieke veiligheid.
20200475 ST [electronic version only]

Den Haag, Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR/Amsterdam, Amsterdam University Press, 2008, 206 p., ref.; Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid WRR Rapporten aan de Regering ; No. 82 - ISBN 978-90-5356-619-0 / e-ISBN 978-90-4850-133-5
Toegevoegd op 08-08-2020

Nederland participatieland ? : de ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken. Proefschrift Universiteit van Amsterdam

Nederland participatieland ? : de ambitie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en de praktijk in buurten, mantelzorgrelaties en kerken. Proefschrift Universiteit van Amsterdam
20200474 ST [electronic version only]
Jager-Vreugdenhil, M.
Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Faculteut der Maatschappij- en Gedragswetenschappen, 2012, 270 p., ref. - ISBN 978-90-5629-715-2
Toegevoegd op 08-08-2020

Does agreement mean accuracy ? : evaluating glance annotation in naturalistic driving data.

Does agreement mean accuracy ? : evaluating glance annotation in naturalistic driving data.
20200473 ST [electronic version only]
Jansen, R.J. Kint, S.T. van der & Hermens, F.
Behavior Research Methods, published online 29 July 2020, 17 p., ref.
Toegevoegd op 08-08-2020

Self-explaining roads.

Self-explaining roads.
20209472 ST [electronic version only]
Theeuwes, J. & Godthelp, H.
Safety Science, Vol. 19 (1995), No. 2-3 (June), p. 217-225, ref.
Toegevoegd op 08-08-2020

Perception of risk posed by extreme events. Paper prepared for the Conference Risk Management Strategies in an Uncertain World, New York, 11-12 April 2002.

Perception of risk posed by extreme events. Paper prepared for the Conference Risk Management Strategies in an Uncertain World, New York, 11-12 April 2002.
20200471 ST [electronic version only]
Slovic, P. & Weber, E.U.
[S.l., s.n.], 2002, 21 p., ref.
Toegevoegd op 08-08-2020

Hinder door milieufactoren en de beoordeling van de leefomgeving in Nederland : inventarisatie verstoringen 2003.

Hinder door milieufactoren en de beoordeling van de leefomgeving in Nederland : inventarisatie verstoringen 2003.
20200470 ST [electronic version only]
Franssen, E.A.M. Dongen, J.E.F. van Ruysbroek, J.M.H. Vos, H. & Stellato, R.K.
Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM / [Delft], TNO Inro, Leefomgeving en Gezondheid, [2004], 100 p., ref.; RIVM rapportnummer 815120001/2004 / TNO rapport 2004-34
Toegevoegd op 08-08-2020

De (on-)balans in verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Nederland : visie van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde NVVK naar aanleiding van de notitie van Prof.mr. Pieter van Vollenhoven.

De (on-)balans in verantwoordelijkheid voor de veiligheid in Nederland : visie van de Nederlandse Vereniging voor Veiligheidskunde NVVK naar aanleiding van de notitie van Prof.mr. Pieter van Vollenhoven.
20200469 ST [electronic version only]

Tijdschrift voor Toegepaste Arbowetenschap, Vol. 21 (2008), No. 2, p. 55-60
Toegevoegd op 08-08-2020

(Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid) PROV Zuid-Holland 2015. Onderzoek in opdracht van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH).

(Periodiek Regionaal Onderzoek Verkeersveiligheid) PROV Zuid-Holland 2015. Onderzoek in opdracht van het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland (ROV-ZH).
20200468 ST [electronic version only]
Franx, K. & Visser, G.J.
Enschede, I&O Research, 2016, 121 p.
Toegevoegd op 08-08-2020

Beyond the ‘nanny state’ : stewardship and public health.

Beyond the ‘nanny state’ : stewardship and public health.
20200467 ST [electronic version only]
Calman, K.
Public Health, Vol. 123 (2009), No. 1 (January), p. e6-e10, 10 ref.
Toegevoegd op 08-08-2020

ESRA (E-Survey of Road users’Attitudes) Country fact sheet the Netherlands : ESRA 2015 results.

ESRA (E-Survey of Road users’Attitudes) Country fact sheet the Netherlands : ESRA 2015 results.
20200466 ST [electronic version only]

Brussels, Belgian Road Safety Institute, 2016, [6] p.; Report number 2016-F-12-EN / D/2016/0779/43
Toegevoegd op 08-08-2020

Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling : achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning.

Maatschappelijke waardering van duurzame ontwikkeling : achtergrondrapport bij de Duurzaamheidsverkenning.
20200465 ST [electronic version only]
Beckers, T.A.M. Harkink, E.W.F.P.M. Ingen, E.J. van Lampert, M.A. Lelij, B. van der & Ossenbruggen, R. van
Bilthoven, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM, [2004], 133 p., ref.; rapportnummer 500013007/2004
Toegevoegd op 08-08-2020

The theory of planned behavior.

The theory of planned behavior.
20200464 ST [electronic version only]
Ajzen, I.
Organizational Behavior and Human Decision Processes, Vol. 50 (1991), No. 2 (December), p. 179-211, ref.
Toegevoegd op 08-08-2020

Verkeersveiligheid, wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk? : over 'eigenzinnige burgers' en 'paternalistische overheden'.

Verkeersveiligheid, wiens verantwoordelijkheid is het eigenlijk? : over 'eigenzinnige burgers' en 'paternalistische overheden'.
20200463 ST [electronic version only]
Twisk, D.A.M.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2019, 39 p., ref.; R-2019-31
Toegevoegd op 08-08-2020

The impact of COVID-19 lockdowns on road deaths in April 2020.

The impact of COVID-19 lockdowns on road deaths in April 2020.
20200462 ST [electronic version only]
Adminaite, D. Jost, G. Stipdonk, H. & Ward, H.
Brussels, European Transport Safety Council ETSC, 2020, 20 p.; ETSC PIN Briefing
Toegevoegd op 08-08-2020

Landelijke traumaregistratie 2011-2015 : rapportage Nederland.

Landelijke traumaregistratie 2011-2015 : rapportage Nederland.
20200461 ST [electronic version only]

[Utrecht], Landelijk Netwerk Acute Zorg LNAZ, 2016, 103 p.
Toegevoegd op 08-08-2020

Self-driving cars : the next revolution.

Self-driving cars : the next revolution.
20200460 ST [electronic version only]

[S.l.], KPMG / [Ann Arbor, MI], Center for Automotive Research CAR, 2012, 35 p.
Toegevoegd op 08-08-2020

Automated driving roadmap.

Automated driving roadmap.
20200459 ST [electronic version only]
ERTRAC Working Group 'Connectivity and Automated Driving'.
Brussels, European Road Transport Research Advisory ERTRAC, 2015, 46 p.
Toegevoegd op 08-08-2020

Cyclist deceleration rate as surrogate safety measure in Montreal using smartphone GPS data.

Cyclist deceleration rate as surrogate safety measure in Montreal using smartphone GPS data.
20200458 ST [electronic version only]
Strauss, J. Zangenehpour, S. Miranda-Moreno, L.F. & Saunier, N.
Accident Analysis and Prevention, Vol. 99, Part A (February 2017), p. 287-296, 24 ref.
Toegevoegd op 08-08-2020

Typical cruising speed of speed pedelecs and the link with motor power as a result of a Belgian naturalistic cycling study. Paper presented at the 6th International Cycling Safety Conference ICSC 2017, Davis, California, USA, 21-22 September 2017.

Typical cruising speed of speed pedelecs and the link with motor power as a result of a Belgian naturalistic cycling study. Paper presented at the 6th International Cycling Safety Conference ICSC 2017, Davis, California, USA, 21-22 September 2017.
20200457 ST [electronic version only]
Rotthier, B. Stevens, G. Dikomitis, L. Huyck, B. Motoasca, E. & Cappelle, J.
[S.l., s.n.], 2017, 3 p., 8 ref.
Toegevoegd op 08-08-2020

Handleiding product Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON). Versie 1.6.

Handleiding product Bestand geRegistreerde Ongevallen Nederland (BRON). Versie 1.6.
20200456 ST [electronic version only]

[Delft], Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Centrale Informatie Voorziening CIV, 2019, 33 p.
Toegevoegd op 08-08-2020

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact