Weblinks

Op deze pagina zijn enkele links naar relevantie websites opgenomen.

International Transport Research Documentation
http://www.internationaltransportforum.org/jtrc/itrd/
De SWOV participeert in de ITRD, een documentatiesysteem dat in het kader van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking) is opgezet. In het ITRD-bestand zijn circa 400.000 beschrijvingen opgenomen en elk jaar komen daar zo'n 12.000 beschrijvingen bij. Het merendeel is in het Engels geschreven; de overige beschrijvingen zijn in het Duits, Frans en Spaans.

TRID
http://trid.trb.org/
ITRD & TRIS databank (1 miljoen referenties)

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact