Thema dossier Moped

"Opgevoerd beleid" : advies naar aanleiding van de concept-nota Bromfiets en Snorfiets.

"Opgevoerd beleid" : advies naar aanleiding van de concept-nota Bromfiets en Snorfiets.
940997 ST
Raad voor de Verkeersveiligheid
's-Gravenhage, Raad voor de Verkeersveiligheid, 1994, 8 + 18 p. - ISBN 90-369-1579-1

'Verplicht helm op snorfiets' : vooral 55-plussers vaker ernstig gewond na snorfietsongeval.

'Verplicht helm op snorfiets' : vooral 55-plussers vaker ernstig gewond na snorfietsongeval.
20150855 ST [electronic version only]
Keulemans, M.
Volkskrant, 2012, 30 oktober, p. 27

1994: Bromfietsers op de rijbaan?! 2014: Stel een proef in voor snorfietsers.

1994: Bromfietsers op de rijbaan?! 2014: Stel een proef in voor snorfietsers.
20140543 ST [electronic version only]
Hagenzieker, M.P.
Verkeerskunde, Vol. 65 (2014), No. 3 (april), p. 15

Aangenaam fietsen en snorren met eenvoudige snorfiets.

Aangenaam fietsen en snorren met eenvoudige snorfiets.
940289 ST [electronic version only]

Consumentengids, Vol. 42 (1994), No. 2 (februari), p. 90-93

Aanpak snorfietsoverlast in de G4 : brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 14 januari 2014.

Aanpak snorfietsoverlast in de G4 : brief van de Minister van Infrastructuur en Milieu aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 14 januari 2014.
20140077 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2014, 3 p.; IENM/BSK-2013/30713

Aanwijzing voor het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de bepalingen betreffende de maximumconstructiesnelheid voor brom- en snorfietsen.

Aanwijzing voor het opsporings- en vervolgingsbeleid ten aanzien van de bepalingen betreffende de maximumconstructiesnelheid voor brom- en snorfietsen.
20011964 ST [electronic version only]

Staatscourant, (2001), No. 243 (14 december), p. 9

Analyse & evaluatie brom-/snorfiets controles 1993.

Analyse & evaluatie brom-/snorfiets controles 1993.
950133 ST [electronic version only]
Wit, A.G.M. de
Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland, Dienst Verkeerspolitie, 1994, 47 + 4 p.

Analyse & evaluatie brom-/snorfiets controles 1994.

Analyse & evaluatie brom-/snorfiets controles 1994.
951204 ST [electronic version only]
Meer, J.J. van der & Schoot, E.A.
Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland, Dienst Verkeerspolitie, 1995, 51 p.

Beleidsnota bromfiets-snorfiets.

Beleidsnota bromfiets-snorfiets.
941437 ST [electronic version only]
Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat
's-Gravenhage, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Hoofddirectie van de Waterstaat, 1994, 27 p.

Blauwe brommers op fietspaden : rapportage van een onderzoek naar de hinder en het gevaar van snorfietsen op fietspaden.

Blauwe brommers op fietspaden : rapportage van een onderzoek naar de hinder en het gevaar van snorfietsen op fietspaden.
20130959 ST [electronic version only]
Lange, M. de Muller, S. & Faber, G.
[Amsterdam], Fietsersbond Amsterdam, 2011, 24 p.

Brom- en snorfietsen. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Brom- en snorfietsen. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
980945 ST
Pol, M. & Zeilstra, M.I.
Veenendaal, Traffic Test, 1993, 56 p., 10 ref.; TT 93-33

Brom- en snorfietsers.

Brom- en snorfietsers.
20090422 ST [electronic version only]

Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2017, Pp., 22 ref.; SWOV-Factsheet

Brom-snorfietsproject 1991-1993 : evaluatie.

Brom-snorfietsproject 1991-1993 : evaluatie.
932350 ST [electronic version only]
Politie Amsterdam-Amstelland, Dienst Verkeerspolitie
Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland, Dienst Verkeerspolitie, Bureau Verkeerssurveillance, 1993, 27 p.

De verkeersveiligheid van bromfietsen en snorfietsen.

De verkeersveiligheid van bromfietsen en snorfietsen.
C 1642 [electronic version only] /83 /84 /91 IRRD 860403
Noordzij, P.C. & Mulder, J.A.G.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1992, 21 p., 2 ref.; R-92-31

Educated Guess van gevolgen voor verkeersslachtoffers door maatregel Snorfiets op de rijbaan (SOR) in Amsterdam : een eerste inschatting van effecten gerelateerd aan verkeersveiligheid.

Educated Guess van gevolgen voor verkeersslachtoffers door maatregel Snorfiets op de rijbaan (SOR) in Amsterdam : een eerste inschatting van effecten gerelateerd aan verkeersveiligheid.
C 51109 [electronic version only]
Wijlhuizen, G.J. Dijkstra, A. Bos, N.M. Goldenbeld, C. & Stipdonk, H.L.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2013, 40 p., 27 ref.; D-2013-11

Een analyse van voorgenomen verkeersveiligheidsbeleid rondom de bromfiets en de snorfiets. In opdracht van Stichting Bromfiets.

Een analyse van voorgenomen verkeersveiligheidsbeleid rondom de bromfiets en de snorfiets. In opdracht van Stichting Bromfiets.
20050783 ST [electronic version only]
Veling, I.H. Houwen, H.K. van der & Nägele, R.C.
Veenendaal, Traffic Test, 2003, 32 p., 5 ref.; TT 03-059

Een jaar snorfiets.

Een jaar snorfiets.
B 12151 [electronic version only] /70 /81 /
Blokpoel, A. & Harris, S.
Voorburg, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1977, 24 cm., 39 p., graph., tab.; Publicatie 1977 - 2N

Eindscriptie ongevallen met opgevoerde snorfietsen. Rapport eindstage (bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN.

Eindscriptie ongevallen met opgevoerde snorfietsen. Rapport eindstage (bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN.
20160069 ST [electronic version only]
Algera, A.J.
Arnhem, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen HAN, Faculteit Techniek, [2016], 120 p., ref.

Evaluatieonderzoek snorfiets, mogelijk of niet? : een discussienota. Consult ten behoeve van de Directie Verkeersveiligheid (DVV)

Evaluatieonderzoek snorfiets, mogelijk of niet? : een discussienota. Consult ten behoeve van de Directie Verkeersveiligheid (DVV)
B 2740 [electronic version only] /70 /91 /

Voorburg, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1976, 53 p., 9 ref.; R-76-39

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : snorfietsers.

Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers : snorfietsers.
20031363 ST [electronic version only]

Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 8 p.; Factsheet Kwetsbare verkeersdeelnemers 04

Handleiding bij de videofilm "Zoiets overkomt jou natuurlijk niet... of wel soms : veilig brommen" : voorlichtingsprogramma brom-/snorfietsen.

Handleiding bij de videofilm "Zoiets overkomt jou natuurlijk niet... of wel soms : veilig brommen" : voorlichtingsprogramma brom-/snorfietsen.
960724 b ST [electronic version only]
Westerman, W. (samenst.)
Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland, Dienst Verkeerspolitie / Platform Verkeersveiligheid Amsterdam PVA / Hilversum, Veilig Verkeer Nederland VVN / Overveen, Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid ROV Noord-Holland, 1995, 13 p.

Het voeren van verlichting door fietsers, brom- en snorfietsers : resultaten van metingen uitgevoerd begin 1996.

Het voeren van verlichting door fietsers, brom- en snorfietsers : resultaten van metingen uitgevoerd begin 1996.
C 6760 [electronic version only] /91 / IRRD 886881
Schoon, C.C. & Varkevisser, G.A.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1996, 52 p., 3 ref.; R-96-39

Jonge brom- en snorfietsers: kan hun ongevalskans sterk omlaag? : effecten van maatregelen en draagvlak daarvoor onder jongeren en organisaties.

Jonge brom- en snorfietsers: kan hun ongevalskans sterk omlaag? : effecten van maatregelen en draagvlak daarvoor onder jongeren en organisaties.
C 28332 [electronic version only] /83 /72 /73 /90 /91 / ITRD E206777
Schoon, C.C. & Goldenbeld, C.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2003, 47 p., 14 ref.; R-2003-13

Kenmerken van ongevallen met brom- en snorfietsen : vervolgonderzoek met aanvullende gegevens + executive summary.

Kenmerken van ongevallen met brom- en snorfietsen : vervolgonderzoek met aanvullende gegevens + executive summary.
C 3858 a+b [electronic version only] /80 /81 /82 /84 / IRRD 875257
Noordzij, P.C.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1995, 27 + 2 p.; R-95-28

Lichtvoering fietsers en brom- en snorfietsers : nulmeting 2003.

Lichtvoering fietsers en brom- en snorfietsers : nulmeting 2003.
C 26756 [electronic version only]
Koomen, M. & Veld, R. in 't (red.)
Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 2003, 20 p. + bijl.

Meerjarenplan Verkeersveiligheid MPV + Instelling van een Raad voor de transportveiligheid + Beleidsnota bromfiets en snorfiets : verslag van een nota-overleg over de verkeersveiligheid, gehouden op 13 maart 1995.

Meerjarenplan Verkeersveiligheid MPV + Instelling van een Raad voor de transportveiligheid + Beleidsnota bromfiets en snorfiets : verslag van een nota-overleg over de verkeersveiligheid, gehouden op 13 maart 1995.
950829 ST [electronic version only]
Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 1994-1995, 22.100, nr. 37, 23.674 en 23.769
's-Gravenhage, SDU Uitgeverij, 1995, 46 p. - ISSN 0921-7371

Mobiliteit van de brom- en snorfietser in Nederland.

Mobiliteit van de brom- en snorfietser in Nederland.
972285 ST [electronic version only]
Vliet, J.M.C. van
Rotterdam, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 1994, 21 p., 10 ref.

Onderzoek opvoeren brom- en snorfietsen : maatregelen voor het tegengaan van opvoeren. Afstudeerscriptie Hogeschool Rotterdam.

Onderzoek opvoeren brom- en snorfietsen : maatregelen voor het tegengaan van opvoeren. Afstudeerscriptie Hogeschool Rotterdam.
20130961 ST [electronic version only]
Vries, K. de
Dordrecht, [s.n.], 2011, 43 p., 20 ref.

Ongevallen van brom- en snorfietsen.

Ongevallen van brom- en snorfietsen.
C 2782 [electronic version only] /81 /83 / IRRD 864961
Noordzij, P.C.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1993, 18 + 3 p., 2 ref.; R-93-59

Onveiligheid van brom- en snorfietsers in Zeeland : ongevallencijfers, mogelijkheden voor gerichte maatregelen en opzet van meetprogramma's voor rijsnelheid en helmgebruik. In opdracht van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland ROVZ.

Onveiligheid van brom- en snorfietsers in Zeeland : ongevallencijfers, mogelijkheden voor gerichte maatregelen en opzet van meetprogramma's voor rijsnelheid en helmgebruik. In opdracht van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland ROVZ.
C 14897 [electronic version only] /81 /83 /84 /73 / IRRD E201728
Schoon, C.C.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1999, 32 p., 13 ref.; R-99-36

Opgevoerde brom- en snorfietsen betrokken bij ongevallen : interviewstudie naar de afhandeling van dergelijke ongevallen door politie en verzekeringsmaatschappijen.

Opgevoerde brom- en snorfietsen betrokken bij ongevallen : interviewstudie naar de afhandeling van dergelijke ongevallen door politie en verzekeringsmaatschappijen.
C 20612 [electronic version only] /73 /95 /10 /
Schoon, C.C. & Custers, M.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2001, 28 p., 5 ref.; D-2001-1

Rapport registratie en informatie brom- en snorfietsen.

Rapport registratie en informatie brom- en snorfietsen.
962240 ST [electronic version only]
Werkgroep `Registratie en informatie brom- en snorfietsen'
[S.l., s.n.], 1996, 16 p.

Rapport van bevindingen inzake concept-beleidsnota bromfiets en snorfiets.

Rapport van bevindingen inzake concept-beleidsnota bromfiets en snorfiets.
960384 ST [electronic version only]
Overlegorgaan Verkeersveiligheid OVV
's-Gravenhage, Overlegorgaan Verkeersveiligheid OVV, 1994, 16 p.; OVV 39/94

Recente ontwikkelingen in de veiligheid van snorfietsers.

Recente ontwikkelingen in de veiligheid van snorfietsers.
960052 ST [electronic version only]
Noordzij, P.C.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1995, 11 p.; D-95-14

Richtlijn voor strafvordering ten aanzien van bepalingen betreffende de maximumconstructiesnelheid voor brom- en snorfietsen.

Richtlijn voor strafvordering ten aanzien van bepalingen betreffende de maximumconstructiesnelheid voor brom- en snorfietsen.
20011963 ST [electronic version only]

Staatscourant, (2001), No. 243 (14 december), p. 8-9

Schatting te verwachten aantal aanmeldingen voor een kenteken voor brom- en snorfietsen : cijfers gebaseerd op een enquête onder brom- en snorfietsbezitters. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie.

Schatting te verwachten aantal aanmeldingen voor een kenteken voor brom- en snorfietsen : cijfers gebaseerd op een enquête onder brom- en snorfietsbezitters. Een onderzoek uitgevoerd in opdracht van RDW Centrum voor Voertuigtechniek en Informatie.
C 14299 [electronic version only] /90 / IRRD E201642
Bos, J.M.J. & Schoon, C.C.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1999, 44 p., 3 ref.; R-98-69

Snelheidsgedrag van brom- en snorfietsers.

Snelheidsgedrag van brom- en snorfietsers.
C 20339 [electronic version only] /83 /
Mulder, J.A.G.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1998, 24 p., 1 ref.; D-98-4

Snelheidsgedrag van gemotoriseerde tweewielers : een pilotstudie naar de rijsnelheden van snorfietsers en bromfietsers.

Snelheidsgedrag van gemotoriseerde tweewielers : een pilotstudie naar de rijsnelheden van snorfietsers en bromfietsers.
C 1953 [electronic version only] /83 / IRRD 860114
Mulder, J.A.G.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1992, 15 + 19 p.; R-92-32

Snorfiets : veilig of niet?

Snorfiets : veilig of niet?
B 9232 [electronic version only] /70 /91 / IRRD 219723
Blokpoel, A. & Harris, S.
Voorburg, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, SWOV, 1976, 55 p., graph., tab., ref.; Publikatie 1976 - 1 N.

Snorfiets alleen op de rijbaan met een helm.

Snorfiets alleen op de rijbaan met een helm.
20140332 ST [electronic version only]

Rij-Instructie, Vol. 49 (2014), No. 1 (januari), p. 15

Snorfiets op het fietspad.

Snorfiets op het fietspad.
20110705 ST [electronic version only]
Methorst, R. Schepers, J.P. & Vermeulen, W.
Delft, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Dienst Verkeer en Scheepvaart DVS, 2011, 33 p., 19 ref.

Snorfiets zonder helm : advies inzake de snorfietsproblematiek.

Snorfiets zonder helm : advies inzake de snorfietsproblematiek.
921877 ST [electronic version only]
Raad voor de Verkeersveiligheid
's-Gravenhage, Raad voor de Verkeersveiligheid, 1992, 9 p. - ISBN 90-369-1550-3

Snorfiets, bromfiets of motorfiets ? : de juridische status van motorisch gewijzigde snor- en bromfietsen.

Snorfiets, bromfiets of motorfiets ? : de juridische status van motorisch gewijzigde snor- en bromfietsen.
950275 ST
Oosthoek, N. & Post, I.
Maastricht, Rijksuniversiteit Limburg RL, Wetenschapswinkel, 1994, 58 + 20 p., 24 ref. - ISBN 90-74800-03-3

Snorfietsongevallen op het fietspad : hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?

Snorfietsongevallen op het fietspad : hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?
C 51813 [electronic version only]
Davidse, R.J. Duijvenvoorde, K. van Boele, M.J. Louwerse, W.J.R. Stelling-Konczak, A. Duivenvoorden, C.W.A.E. & Algera, A.J.
Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2017, 26 p., 4 ref.; R-2017-12

Snorfietsongevallen op het fietspad : karakteristieken en scenario’s van ongevallen op wegvakken en kruispunten : resultaten van een dieptestudie naar snorfietsongevallen en aanknopingspunten voor maatregelen.

Snorfietsongevallen op het fietspad : karakteristieken en scenario’s van ongevallen op wegvakken en kruispunten : resultaten van een dieptestudie naar snorfietsongevallen en aanknopingspunten voor maatregelen.
C 51812 [electronic version only]
Davidse, R.J. Duijvenvoorde, K. van Boele, M.J. Louwerse, W.J.R. Stelling-Konczak, A. Duivenvoorden, C.W.A.E. & Algera, A.J.
Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2017, 179 p., 63 ref.; R-2017-12A

Startnotitie bromfietsen en snorfietsen. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Startnotitie bromfietsen en snorfietsen. In opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
20001197 ST

Veenendaal, Traffic Test, 1992, 33 p., 10 ref.; TT 92-37

Veilig, wat heet veilig? II : covernota met een eerste uitwerking van het rapport Veilig, wat heet veilig? op het terrein van infrastructuur, snelheidsbeheersing en jonge brom- en snorfietsers

Veilig, wat heet veilig? II : covernota met een eerste uitwerking van het rapport Veilig, wat heet veilig? op het terrein van infrastructuur, snelheidsbeheersing en jonge brom- en snorfietsers
C 30605 [electronic version only] /10 /21 /72 /73 /83 /85 /90 /91 / ITRD E206808
Wegman, F.C.M. Brouwer, M. Dijkstra, A. Goldenbeld, C. Schagen, I.N.L.G. van Schoon, C.C. Wesemann, P. & Wiethoff, M.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2004, 71 p., 37 ref.; R-2004-16

Verkeersonveiligheid van brom- en snorfietsers : vergelijking van verschillende brom- en snorfietsmodellen. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.

Verkeersonveiligheid van brom- en snorfietsers : vergelijking van verschillende brom- en snorfietsmodellen. In opdracht van het Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV.
C 13297 [electronic version only] /91 /81 / IRRD E201453
Bos, J.M.J.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1999, 53 p., 2 ref.; R-99-18

Verslag startbijeenkomst bromfietsplatform 25 oktober 1995 : een uitgebreid verslag van de startbijeenkomst, met als doel een aanzet tot een structureel brom- en snorfietsbeleid in Nederland.

Verslag startbijeenkomst bromfietsplatform 25 oktober 1995 : een uitgebreid verslag van de startbijeenkomst, met als doel een aanzet tot een structureel brom- en snorfietsbeleid in Nederland.
960503 ST [electronic version only]

's-Gravenhage, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB, 1995, 24 p.; versie 27 november 1995, U95-1125.FSN

Verzet tegen snorfietsers op rijbaan is groot, maar minister houdt haar poot stijf.

Verzet tegen snorfietsers op rijbaan is groot, maar minister houdt haar poot stijf.
20141289 ST [electronic version only]

Rij-Instructie, Vol. 49 (2014), No. 11 (november), p. 16-18

Voorwaardelijke beleidspakketten bromfietsen en snorfietsen.

Voorwaardelijke beleidspakketten bromfietsen en snorfietsen.
20080759 ST [electronic version only]
Pol, M.
Veenendaal, Traffic Test, 1992, 22 p.; TT 92-54

Voorwaardelijke beleidsscenario's bromfietsen en snorfietsen.

Voorwaardelijke beleidsscenario's bromfietsen en snorfietsen.
20080758 ST [electronic version only]
Pol, M.
Veenendaal, Traffic Test, 1992, 19 p.; TT 92-54

Zijn brom- en snorfietsen te handhaven ?

Zijn brom- en snorfietsen te handhaven ?
952655 ST [electronic version only]
Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Automobiel-Industrie RAI & BOVAG
's-Gravenhage, Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB / Amsterdam, Nederlandse Vereniging de Rijwiel- en Automobiel-Industrie RAI / Bunnik, BOVAG, 1995, 6 p.

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact