Thema dossier Landbouwverkeer

A guide to traffic control of rural roads in an agricultural emergency. Volume 15: Costing Asset Protection : an all hazards guide for Transportation Agencies (CAPTA).

A guide to traffic control of rural roads in an agricultural emergency. Volume 15: Costing Asset Protection : an all hazards guide for Transportation Agencies (CAPTA).
20090240 ST S [electronic version only]
Science Applications International Corporation & PB Consult
Washington, D.C., National Research Council NRC, Transportation Research Board TRB / National Academy Press, 2009, 126 p., 10 ref.; National Cooperative Highway Research Program NCHRP Report ; 525, Volume 15 - NCHRP Project 20-59(17) - ISSN 0077-5614 / ISBN 0-309-11763-0

Advies 'Verbetering verkeersveiligheid land- en bosbouwtrekkers'. [Titel op omslag: Advies 'Verbetering verkeersveiligheid landbouwverkeer]

Advies 'Verbetering verkeersveiligheid land- en bosbouwtrekkers'. [Titel op omslag: Advies 'Verbetering verkeersveiligheid landbouwverkeer]
20090116 ST [electronic version only]
Initiatiefgroep Landbouwvoertuigen van Veilig Verkeer Nederland
Huizen, Veilig Verkeer Nederland VVN, 2008, [18] p., 9 ref.

Agricultural traffic.  [Previously known as: Road safety aspects of agricultural traffic.]

Agricultural traffic. [Previously known as: Road safety aspects of agricultural traffic.]
20140400 ST [electronic version only]

The Hague, SWOV - Institute for Road Safety Research, 2017, Pp., 25 ref.; SWOV Fact sheet

Criteria aanleg parallelwegen : beoordelingsmethode voor maatregelen tot scheiding van langzaam landbouwverkeer en snelverkeer op doorgaande wegen.

Criteria aanleg parallelwegen : beoordelingsmethode voor maatregelen tot scheiding van langzaam landbouwverkeer en snelverkeer op doorgaande wegen.
B 30343 /21 /72 / IRRD 832980
Michels, T. Sprik, J.B. & Tonen, R.W.
Wageningen, Staring Centrum, 1990, 105 p., 18 ref.; Rapport 79

Duurzaam veilig in West Zeeuwsch-Vlaanderen : een onderzoek naar verkeersintensiteiten en ontmoetingskansen van fiets en landbouwverkeer op en langs provinciale wegen. Onderzoek in opdracht van de provincie Zeeland, directie Infrastructuur en Vervoer.

Duurzaam veilig in West Zeeuwsch-Vlaanderen : een onderzoek naar verkeersintensiteiten en ontmoetingskansen van fiets en landbouwverkeer op en langs provinciale wegen. Onderzoek in opdracht van de provincie Zeeland, directie Infrastructuur en Vervoer.
972432 ST
Wolleswinkel, A.P. & Jaarsman, C.F.
Wageningen, Landbouwuniversiteit Wageningen LUW, Vakgroep Ruimtelijke Planvorming, 1997, 118 p., 27 ref. Nota Vakgroep Ruimtelijke Planvorming ; No. 68 - ISBN 90-6754-499-X

Expertmeeting landbouwverkeer opvallend beter : eindverslag.

Expertmeeting landbouwverkeer opvallend beter : eindverslag.
20001717 ST [electronic version only]
Lax, J. & Duinker, D. (samenst.)
Utrecht, &Samhoud, 1999, 40 p.; Dossier V252R

Gemeten effecten landbouwverkeer op doorstroming en verkeersveiligheid op gebiedsontsluitingswegen.

Gemeten effecten landbouwverkeer op doorstroming en verkeersveiligheid op gebiedsontsluitingswegen.
20130081 p ST (In: ST 20130081 [electronic version only])
Hegeman, G. & Dijkstra, H.
In: Nationaal verkeerskundecongres 2011, NBC Nieuwegein, 2 november 2011 : papers en presentaties, 13 p.

Handleiding kwaliteitsnet landbouwverkeer.

Handleiding kwaliteitsnet landbouwverkeer.
20111640 ST [electronic version only]
Louwerse, K.
Utrecht, Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), 2011, 28 p.

Handleiding voor een regionale en lokale landbouw-verkeersveiligheidscampagne.

Handleiding voor een regionale en lokale landbouw-verkeersveiligheidscampagne.
920968 ST

's-Hertogenbosch, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid ROV Noord-Brabant, Werkgroep Landbouw en Verkeersveiligheid, 1992, 20 p.

Handreiking landbouwverkeer : een korte impressie.

Handreiking landbouwverkeer : een korte impressie.
20070119 ST [electronic version only]

Rotterdam, Kennisplatform Verkeer en Vervoer (KpVV), 2006, 19 p.

Handreiking landbouwverkeer : wegen met gemengd verkeer buiten de bebouwde kom.

Handreiking landbouwverkeer : wegen met gemengd verkeer buiten de bebouwde kom.
20101959 ST S
C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, Werkgroep 'Zwaar landbouwgerelateerd verkeer op wegen buiten de bebouwde kom'
Ede, C.R.O.W kenniscentrum voor verkeer, vervoer en infrastructuur, 2010, 96 p., 26 ref.; Publicatie ; No. 240 - ISBN 90-6628-484-6 / ISBN 978-90-6628-484-5

Het moderne landbouwverkeer leeft in onmin met het Wegenverkeersreglement.

Het moderne landbouwverkeer leeft in onmin met het Wegenverkeersreglement.
870219 ST [electronic version only]
Heestermans, M.A.J.
Bedrijfsontwikkeling, Vol. 17 (1986), No. 8 (augustus), p. 255-258

Hoe duur(zaam) zijn passeerplaatsen voor landbouwverkeer langs sober uitgevoerde gebiedsontsluitingswegen?

Hoe duur(zaam) zijn passeerplaatsen voor landbouwverkeer langs sober uitgevoerde gebiedsontsluitingswegen?
20060784 aa ST (In: ST 20060784 CD-ROM)
Beunen, R. Jaarsma, C.F. & Botma, H.
In: Verkeerskundige werkdagen 2003, Ede, juni 2003, 11 p., 7 ref.

Hoe hinderlijk is hinderlijk : Friese meting van hinder door landbouwverkeer resulteert in verfijnde oplossingen.

Hoe hinderlijk is hinderlijk : Friese meting van hinder door landbouwverkeer resulteert in verfijnde oplossingen.
20120615 ST [electronic version only]
Hegeman, G. & Dijkstra, H.
Verkeerskunde, Vol. 63 (2012), No. 2, p 38-40, [2 ref.]

Landbouwverkeer : een knelpuntenanalyse. In opdracht van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.

Landbouwverkeer : een knelpuntenanalyse. In opdracht van Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland.
921498 ST [electronic version only]
Beke, B.M.W.A. ; in samenw. met Werkgroep Landbouwverkeer; (Clarijs, M.A.J.L. Herwijnen, G.W.M.T. van & Wilbers, P.T.)
Arnhem, Advies- en Onderzoeksgroep Beke, 1989, 118 p., 20 ref.

Landbouwverkeer : een kwestie van zien en gezien worden.

Landbouwverkeer : een kwestie van zien en gezien worden.
B 22474 fo /91/
Crucq, J.
De Veiligheid, Vol. 58 (1982), No. 11 (november), p. 39-40, fig.

Landbouwverkeer : weren, reguleren of accepteren? : update.

Landbouwverkeer : weren, reguleren of accepteren? : update.
20111324 ST [electronic version only]
Baere, L.M.H.P.G. de
Maastricht, Provincie Limburg / DHV Ruimte en Mobiliteit, 2009, 44 p. + app., 14 ref.

Landbouwverkeer beter in beeld.

Landbouwverkeer beter in beeld.
20131856 ww ST [electronic version only]
Kuiper, P.P. & Heide, J. van der
In: Nationaal verkeerskundecongres 2013, Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch, 6 november 2013 : papers en presentaties, 4 p.

Landbouwverkeer binnen een duurzaam veilige infrastructuur : een onderzoek naar knelpunten met landbouwverkeer in relatie tot een duurzaam veilige infrastructuur. Afstudeerverslag Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer NHTV, Breda.

Landbouwverkeer binnen een duurzaam veilige infrastructuur : een onderzoek naar knelpunten met landbouwverkeer in relatie tot een duurzaam veilige infrastructuur. Afstudeerverslag Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer NHTV, Breda.
991242 ST
Koppen, J.
Rotterdam, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, 1999, 47 p., 16 ref.

Landbouwverkeer en Duurzaam Veilige verkeersnetwerken in het landelijk gebied.

Landbouwverkeer en Duurzaam Veilige verkeersnetwerken in het landelijk gebied.
20060784 xx ST (In: ST 20060784 CD-ROM)
Beunen, R. Jaarsma, C.F. & Botma, H.
In: Verkeerskundige werkdagen 2003, Ede, juni 2003, 12 p., 10 ref.

Landbouwverkeer naar geëigende banen : gevolgen van de scheiding van langzaam landbouwverkeer en snelverkeer op doorgaande wegen voor de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid.

Landbouwverkeer naar geëigende banen : gevolgen van de scheiding van langzaam landbouwverkeer en snelverkeer op doorgaande wegen voor de verkeersafwikkeling en de verkeersveiligheid.
C 33229 S /72 / IRRD 871430
Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek C.R.O.W, Werkgroep "Criteria Aanleg Parallelwegen"
Ede, Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water- en Wegenbouw en de Verkeerstechniek C.R.O.W, 1991, 47 p., 19 ref.; Publikatie ; No. 54 - ISBN 90-6628-128-6

Landbouwverkeer op de weg.

Landbouwverkeer op de weg.
990039 ST
Politie Hollands Midden Politie Verkeers Instituut PVI Stigas Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland ROVZ & Westelijke Land- en Tuinbouworganisaties
's-Gravenhage, Provinciaal Orgaan Verkeersveiligheid POV Zuid-Holland, 1998, 23 p.

Landbouwverkeer op plattelandswegen.

Landbouwverkeer op plattelandswegen.
B 17027 [electronic version only] /10/21/72/ IRRD 249339
Sietsma, J.T.
Utrecht, Landinrichtingsdienst, Afdeling Wegen en Verkeer, 1980, 55 p., fig., graph., tab., ref.

Landbouwverkeer opvallend beter.

Landbouwverkeer opvallend beter.
20031020 ST [electronic version only]

Middelburg, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland ROVZ, 2002, 27 p.

Landbouwverkeer. [Voorheen: Verkeersveiligheidsaspecten van landbouwverkeer.]

Landbouwverkeer. [Voorheen: Verkeersveiligheidsaspecten van landbouwverkeer.]
20101863 ST [electronic version only]

Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2017, Pp., 25 ref.; SWOV-Factsheet

Naar praktijkgerichte oplossingen voor het landbouwverkeer op wegen buiten de kom.

Naar praktijkgerichte oplossingen voor het landbouwverkeer op wegen buiten de kom.
20060783 tt ST (In: ST 20060783 CD-ROM)
Scheper, W.E.
In: Verkeerskundige werkdagen 2005, Ede, 1 en 2 juni 2005, 7 p.

Onveiligheid door het landbouwverkeer : een verkennend onderzoek naar de verkeersonveiligheid in de land- en tuinbouw. Onderzoek in opdracht van N.V. Interpolis te Tilburg.

Onveiligheid door het landbouwverkeer : een verkennend onderzoek naar de verkeersonveiligheid in de land- en tuinbouw. Onderzoek in opdracht van N.V. Interpolis te Tilburg.
900621 ST [electronic version only]
Bruijn, C.P.M. de & Meindertsma, A. Nachtweh, J. (eindred.)
Tilburg, N.V. Interpolis, Afdeling Algemene Public Relations, 1984, 40 p.; 6e druk

Passeerplaatsen voor landbouwverkeer : sober, maar Duurzaam Veilig alternatief voor parallelwegen.

Passeerplaatsen voor landbouwverkeer : sober, maar Duurzaam Veilig alternatief voor parallelwegen.
C 26400 [electronic version only]
Jaarsma, C.F. Beunen, R. Ark, R.G.A. van & Botma, H.
Verkeerskunde, Vol. 54 (2003), No. 7, p. 24-29, 8 ref.

Road traffic accidents with agricultural and construction vehicles : thematic study.

Road traffic accidents with agricultural and construction vehicles : thematic study.
20120265 ST [electronic version only]

The Hague, Dutch Safety Board, 2010, 187 p.

Steun voor vogelvrij landbouwverkeer, naar aanleiding van het artikel 'Tractoren naar het landbouwnet', Verkeerskunde, Vol. 62 (2011), No. 6.

Steun voor vogelvrij landbouwverkeer, naar aanleiding van het artikel 'Tractoren naar het landbouwnet', Verkeerskunde, Vol. 62 (2011), No. 6.
20111531 ST T
Woudenberg, B.J.
Verkeerskunde, Vol. 62 (2011), No. 6, p. 40-41

Surface transportation security.Volume 13: A guide to traffic control of rural roads in an agricultural emergency.

Surface transportation security.Volume 13: A guide to traffic control of rural roads in an agricultural emergency.
20081246 ST S [electronic version only]
Graham, J.L. Hutton, J.M. Cao, S. Fagel, M. & Wright, W.
Washington, D.C., National Research Council NRC, Transportation Research Board TRB / National Academy Press, 2008, 37 p., 12 ref.; National Cooperative Highway Research Program NCHRP Report ; 525, Volume 13 - NCHRP Project 20-59(22) - ISSN 0077-5614 / ISBN 0-309-11749-4

Tractoren naar het landbouwnet : landbouwverkeer is welkom op het Zeeuwse kwaliteitsnet landbouwverkeer.

Tractoren naar het landbouwnet : landbouwverkeer is welkom op het Zeeuwse kwaliteitsnet landbouwverkeer.
20111530 ST T
Louwerse, K. Blommaert, W. Tenwolde, K. Slabbekoorn, K. & Herlaar, S.
Verkeerskunde, Vol. 62 (2011), No. 6, p. 34-38, 2 ref.

Trekkers wel of niet op de provinciale weg ? : Limburg ontwikkelt afwegingskader voor maatregelen provinciaal landbouwverkeer.

Trekkers wel of niet op de provinciale weg ? : Limburg ontwikkelt afwegingskader voor maatregelen provinciaal landbouwverkeer.
20071794 ST T
Alzer, P. Bouchiba, N. & Bosch, N.
Verkeerskunde, Vol. 58 (2007), No. 7, p. 54-59, 3 ref.

Trendbreuken in het landbouwverkeer : minder doden, meer draagvlak routenetwerken. [Titel electronische versie: Landbouwverkeer moet en kan veiliger : twee trendbreuken lijken gaande].

Trendbreuken in het landbouwverkeer : minder doden, meer draagvlak routenetwerken. [Titel electronische versie: Landbouwverkeer moet en kan veiliger : twee trendbreuken lijken gaande].
20130314 ST [electronic version only]
Jaarsma, R. Hoofwijk, H. & Vries, J. de
Verkeerskunde, Vol. 64 (2013), No. 1, p. 42

Veilig landbouwverkeer op Gelderse wegen : afwegingskader leidt naar optimale oplossing voor landbouwverkeer.

Veilig landbouwverkeer op Gelderse wegen : afwegingskader leidt naar optimale oplossing voor landbouwverkeer.
20041951 ST T
Pit, C.A.R. & Beterams, A.S.L.
Verkeerskunde, Vol. 55 (2004), No. 9, p. 38-43, 4 ref.

Veiligheid landbouwverkeer. In opdracht van Veilig Verkeer Nederland VVN.

Veiligheid landbouwverkeer. In opdracht van Veilig Verkeer Nederland VVN.
990741 ST
AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer
Nieuwegein, AGV Adviesgroep voor Verkeer en Vervoer, 1999, 40 + 16 p., 3 ref.

Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! : landbouwverkeer een vergeten groep! Of toch niet? : logistieke landbouwroutes is het antwoord.

Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! : landbouwverkeer een vergeten groep! Of toch niet? : logistieke landbouwroutes is het antwoord.
20100971 ll ST [electronic version only]
Blommaert, W.
In: Verkeersslachtoffers: minder is mogelijk! Hoe pakt u dat aan? : Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2010, een congres van ANWB en SWOV, WTC, Rotterdam, 22 april 2010, 9 p.

Verkeersveiligheid landbouwverkeer en begeleid rijden. Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurllings, 15 juli 2010 aan de voorzitter van de Tweede Kamer.

Verkeersveiligheid landbouwverkeer en begeleid rijden. Brief van de Minister van Verkeer en Waterstaat, Camiel Eurllings, 15 juli 2010 aan de voorzitter van de Tweede Kamer.
20101108 ST [electronic version only]
Eurlings, C.
's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Mobiliteit DGMo, 2010, 4 p.; VENW/DGMO-2010/5339

Verkenning problematiek landbouwverkeer. In opdracht van de Provincie Overijssel.

Verkenning problematiek landbouwverkeer. In opdracht van de Provincie Overijssel.
20111795 ST [electronic version only]
Avest, R. ter Hoogeland, J. Huffelen, T. van & Tolkamp, G.
Deventer, Goudappel Coffeng GC, 2010, 37 p. + app.; OVA196/Hgj/1950

Wetten landbouwverkeer lopen achter op realiteit.

Wetten landbouwverkeer lopen achter op realiteit.
830171 ST [electronic version only]

EVO Bedrijfsvervoer en Intern Transport, Vol. 31 (1982), No. 9 (27 april), p. 12-13

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact