Thema dossier Elderly cyclist

Analyse van de verkeersonveiligheid van oudere fietsers en voetgangers : probleemanalyse ter onderbouwing van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MPV) van de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deel I: Hoofdrapport. Deel II: Afbeeldingen, Tabellen en Bijlagen.

Analyse van de verkeersonveiligheid van oudere fietsers en voetgangers : probleemanalyse ter onderbouwing van het Meerjarenplan Verkeersveiligheid (MPV) van de Directie Verkeersveiligheid van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Deel I: Hoofdrapport. Deel II: Afbeeldingen, Tabellen en Bijlagen.
B 26109 [electronic version only] /83 / IRRD 809363
Welleman, A.G. Kampen, L.T.B. van Wittink, R.D. Huijbers, J.J.W. & Wouters, P.I.J.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1987, 156 p. + 162 p., fig., graph., tab., ref.; R-87-9-I & R-87-9-II

Better cycles : an analysis of the needs and requirements of older cyclists.

Better cycles : an analysis of the needs and requirements of older cyclists.
20100830 ST [electronic version only]
Spolander, K.
Stockholm, VINNOVA, 2007, 76 p.; VINNOVA Report ; VR 2007:17 - ISSN 1650-3104 / ISBN 978-91-85959-05-1

Creating a safe environment for older cyclists: lessons learnt from a review of worlds best-practice measures.

Creating a safe environment for older cyclists: lessons learnt from a review of worlds best-practice measures.
C 45739 (In: C 45677 [electronic version only]) /82 /83 / ITRD E217842
Oxley, J.A. Corben, B.F. Charlton, J.L. & Fildes, B.N.
In: Proceedings the 13th International Conference on Road Safety on Four Continents, Warsaw, Poland 5-7 October 2005, 9 p.

Cursus oudere fietsers : informatie over de organisatie, bestemd voor ouderenorganisaties, gemeentes, afdelingen VVN en social cultureel werk.

Cursus oudere fietsers : informatie over de organisatie, bestemd voor ouderenorganisaties, gemeentes, afdelingen VVN en social cultureel werk.
951235 ST
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Drenthe ROVD
Assen, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Drenthe ROVD, 1995, 12 p.

Cycling habits and accident risk of older cyclists in Germany.

Cycling habits and accident risk of older cyclists in Germany.
20122693 l ST (In: 20122693 ST [electronic version only])
Hagemeister, C. & Tegen-Klebingat, A.
In: Proceedings International Cycling Safety Conference 2012, Helmond, The Netherlands, 7-8 November 2012, Pp.

De oudere voetganger, fietser en bromfietser in het verkeer : achtergronddocumentatie samengesteld ten behoeve van de actie "Laat zien wat je wilt".

De oudere voetganger, fietser en bromfietser in het verkeer : achtergronddocumentatie samengesteld ten behoeve van de actie "Laat zien wat je wilt".
B 13288 /72/83/ IRRD 234833
Klein Baltink, H.G. & Meiland, E.C.H.
Hilversum, Veilig Verkeer Nederland, 1978, 22 p., fig., graph., tab., ref.

Een onderzoek naar de subjectieve verkeersveiligheid van oudere voetgangers en fietsers. Afstudeerrapport Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer NHTV, Tilburg.

Een onderzoek naar de subjectieve verkeersveiligheid van oudere voetgangers en fietsers. Afstudeerrapport Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer NHTV, Tilburg.
C 270 [electronic version only] /83 /
Oers, M. van
Tilburg, Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer NHTV, 1992, 50 + 35 p., 25 ref.

Elderly cyclists’ opinions on safe and joyful cycling.

Elderly cyclists’ opinions on safe and joyful cycling.
20121655 e ST (In: 20121655 ST [electronic version only])
Leden, L.
In: Engineering solutions to improve traffic safety in urban areas - addressing technical, social and behavioural aspects : papers and presentations presented at the 21st workshop of the International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety ICTCT, Riga, Latvia, October 30-31, 2008, Pp.

Factors associated to cycling accidents in the elderly population.

Factors associated to cycling accidents in the elderly population.
20141429 ss ST (In: ST 20141429 [electronic version only])
Engbers, C. Dubbeldam, R. Hair-Buijssen, S.H.H.M. de & Buurke, J.H.
In: Proceedings of the 3rd International Cycling Safety Conference (ICSC2014), Gothenburg, Sweden, November 18-19, 2014, 1 p., 2 ref.

Fatality development of vulnerable road user groups in Europe (1980-1989) : pedestrians, cyclists, teenagers and the elderly.

Fatality development of vulnerable road user groups in Europe (1980-1989) : pedestrians, cyclists, teenagers and the elderly.
C 6432 (In: C 6392 c S) /81 / IRRD 866359
Lamm, R. Choueiri, E.M. Mailänder, T. Choueiri, G.M. & Choueiri, B.M.
In: Proceedings of the conference Road safety in Europe, Berlin, Germany, September 30 - October 2, 1992, VTI rapport 380A, Part 3, p. 121-140, 22 ref.

Fietsongevallen met 50-plussers in Zeeland : hoe ontstaan ze en welke mogelijkheden zijn er om ze te voorkomen? : een dieptestudie naar enkelvoudige ongevallen en botsingen met overig langzaam verkeer waarbij een fietser van 50 jaar of ouder betrokken was

Fietsongevallen met 50-plussers in Zeeland : hoe ontstaan ze en welke mogelijkheden zijn er om ze te voorkomen? : een dieptestudie naar enkelvoudige ongevallen en botsingen met overig langzaam verkeer waarbij een fietser van 50 jaar of ouder betrokken was
C 51648 [electronic version only]
Davidse, R.J. Duijvenvoorde, K. van Boele, M.J. Doumen, M.J.A. Duivenvoorden, C.W.A.E. & Louwerse, W.J.R.
Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2014, 206 p., 51 ref.; R-2014-16A

Hoe goed weten oudere fietsers wat ze kunnen? : een veldexperiment met gewone en elektrische fietsen.

Hoe goed weten oudere fietsers wat ze kunnen? : een veldexperiment met gewone en elektrische fietsen.
C 51679 [electronic version only]
Groot-Mesken, J. de & Commandeur, J.J.F.
Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2014, 11 p., 3 ref.; R-2014-19

Ongevallen met oudere fietsers. Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Ongevallen met oudere fietsers. Op verzoek van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
20100580 ST [electronic version only]
Zeegers, T.
Utrecht, Fietsersbond, 2010, 29 p., 18 ref.

Ongevallen van oudere fietsers in 1991.

Ongevallen van oudere fietsers in 1991.
C 2543 [electronic version only] /82 /83 / IRRD 862549
Goldenbeld, C.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1992, 94 p., 19 ref.; R-92-71

Oudere volwassenen als fietser. I.: kennis, attitudes en geobserveerd gedrag.

Oudere volwassenen als fietser. I.: kennis, attitudes en geobserveerd gedrag.
B 29355 [electronic version only] /83.2 / IRRD 825756
Maring, W.
Haren, Rijksuniversiteit Groningen RUG, Verkeerskundig Studiecentrum VSC, 1989, 53 p., 41 ref.; VK 88-14 - ISBN 90-6807-142-4

Oudere volwassenen als fietser. II: basisvaardigheden en informatieverwerking.

Oudere volwassenen als fietser. II: basisvaardigheden en informatieverwerking.
B 29356 [electronic version only] /83.2 / IRRD 825757
Maring, W.
Haren, Rijksuniversiteit Groningen RUG, Verkeerskundig Studiecentrum VSC, 1988, 30 p., 20 ref.; VK 88-15 - ISBN 90-6807-117-3

Ouderen onderweg op de fiets.

Ouderen onderweg op de fiets.
B 28244 fo /83.2 /
Veilig Verkeer Nederland VVN
Hilversum, Veilig Verkeer Nederland VVN, [...], 13 p.

Preliminary results from a field experiment on e-bike safety : speed choice and mental workload for middle-aged and elderly cyclists. Paper presented at the International Cycling Safety Conference 2013, Helmond, The Netherland, 20-21 November 2013.

Preliminary results from a field experiment on e-bike safety : speed choice and mental workload for middle-aged and elderly cyclists. Paper presented at the International Cycling Safety Conference 2013, Helmond, The Netherland, 20-21 November 2013.
20140961 ST [electronic version only]
Twisk, D.A.M. Boele, M.J. Vlakveld, W.P. Christoph, M. Sikkema, R. Remij, R. & Schwab, A.L.
In: Proceedings of the International Cycling Safety Conference 2013, Helmond, The Netherland, 20-21 November 2013, 15 p., 26 ref.

Protecting or harming oneself : options of older cyclists to cycle safely.

Protecting or harming oneself : options of older cyclists to cycle safely.
20141429 iii ST (In: ST 20141429 [electronic version only])
Hagemeister, C. Bunte, H. Brammer, N. & Wagner, P.
In: Proceedings of the 3rd International Cycling Safety Conference (ICSC2014), Gothenburg, Sweden, November 18-19, 2014, 1 p., 1 ref.

Some aspects of the safety of elderly pedestrians and cyclists.

Some aspects of the safety of elderly pedestrians and cyclists.
C 18387 (In: C 18383 S) /81 /83 / ITRD E201760
Hagenzieker, M.P.
In: Proceedings of the conference `Road safety in Europe', Birmingham, United Kingdom, September 9-11, 1996, VTI Konferens No. 7A, Part 1, p. 51-65, 18 ref.

Some aspects of the safety of elderly pedestrians and cyclists. Paper presented at the international conference `Road safety in Europe', Birmingham, England, September 9-11, 1996.

Some aspects of the safety of elderly pedestrians and cyclists. Paper presented at the international conference `Road safety in Europe', Birmingham, England, September 9-11, 1996.
C 20894 [electronic version only] /83 /
Hagenzieker, M.P.
Leidschendam, SWOV Institute for Road Safety Research, 1996, 21 p., 18 ref.; D-96-4

Speed choice and mental workload of elderly cyclists on e-bikes in simple and complex traffic situations : a field experiment.

Speed choice and mental workload of elderly cyclists on e-bikes in simple and complex traffic situations : a field experiment.
20141500 ST [electronic version only]
Vlakveld, W.P. Twisk, D.A.M. Christoph, M.W.T. Boele, M.J. Sikkema, R. Remy, R. & Schwab, A.L.
Accident Analysis and Prevention, Vol. 74 (January 2015), p. 97-107, 30 ref.

Supporting elderly cyclist with rear-view assistance.

Supporting elderly cyclist with rear-view assistance.
20141429 hhh ST (In: ST 20141429 [electronic version only])
Engbers, C. Dubbeldam, R. Schaake, L. Hair, S. de Goede, M. de & Buurke, J.
In: Proceedings of the 3rd International Cycling Safety Conference (ICSC2014), Gothenburg, Sweden, November 18-19, 2014, 1 p., 3 ref.

Traffic environment for children and elderly as pedestrians and cyclists.

Traffic environment for children and elderly as pedestrians and cyclists.
C 43447 (In: C 43429 CD-ROM) /72 / ITRD E137234
Leden, L. Garder, P. & Johansson, C.
In: Proceedings of the 18th workshop on the Technical, Social and Psychological Aspects of Transport Telematics and Safety, the International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety ICTCT, Helsinki, Finland, 27-28 October 2005, 30 ref.

Training program for bicycle safety and safe cycling for older cyclists : moderator handbook, short version.

Training program for bicycle safety and safe cycling for older cyclists : moderator handbook, short version.
20122394 ST [electronic version only]
Freiberger, E. & Hendrich, S.
Berlin, German Insurance Association (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft GDV), 2011, 16 p., ref.

Veilig en gezond fietsen : de oudere fietser veilig op weg.

Veilig en gezond fietsen : de oudere fietser veilig op weg.
961643 ST VID [electronic version only]
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland ROVG
Arnhem, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland ROVG, [1991], video (VHS), 12 min.

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact