Thema dossier Cyclist safety Netherlands

A safe roading environment for children : the identification of factors contributing to crashes involving children as pedestrians and cyclists in The Netherlands and New Zealand.

A safe roading environment for children : the identification of factors contributing to crashes involving children as pedestrians and cyclists in The Netherlands and New Zealand.
C 36516 (In: C 36507) [electronic version only] /83 /72 / ITRD E213665
Tutert, E.
In: IPENZ Transportation Group Technical Conference papers 2004, Wellington, New Zealand, 8 September 2004, 12 p.

A safer road environment for cyclists. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.

A safer road environment for cyclists. Proefschrift Technische Universiteit Delft TUD.
20131834 ST [electronic version only]
Schepers, P.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2013, 203 p., 301 ref.; SWOV-Dissertatiereeks - ISBN 978-90-73946-12-5

Afleiding in het verkeer : een overzicht van de literatuur.

Afleiding in het verkeer : een overzicht van de literatuur.
C 50675 [electronic version only]
Stelling, A. & Hagenzieker, M.P.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2012, 87 p., 191 ref.; R-2012-4

City cycling.

City cycling.
20122648 ST
Pucher, J. & Buehler, R. (Eds.)
Cambridge, MA, MIT Press, 2012, XIII + 393 p., ref.; MIT Press Urban and Industrial Environments series - ISBN-10 0-262-51781-7 / ISBN-13 978-0-262-51781-2

Cycling on higher speed roads.

Cycling on higher speed roads.
20121471 ST [electronic version only]
Eady, J. & Daff, M.
Sydney, NSW, AUSTROADS, 2012, V + 53 p., 64 ref.; AUSTROADS Research Report AP-R410-12 - ISBN 978-1-921991-37-0

Cyclists.

Cyclists.
C 39147 [electronic version only] /80 /82 / 83 /73 /91 / ITRD E208740

The Hague, SWOV - Institute for Road Safety Research, 2017, Pp., 52 ref.; SWOV Fact sheet

De veiligheid van gemotoriseerde tweewielers in Nederland : enkele actuele aandachtspunten uitgelicht.

De veiligheid van gemotoriseerde tweewielers in Nederland : enkele actuele aandachtspunten uitgelicht.
C 51110 [electronic version only]
Craen, S. de Bos, Y.R. Duijvenvoorde, K. van Norden, Y. van Wegman, R.W.N. & Zwan, S. van der
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2013, 79 p., 35 ref.; R-2013-15

De veiligheid van voetgangers en fietsers op 30km/uur-erftoegangswegen : de invloed van de inrichting van erftoegangswegen binnen de bebouwde kom op ongevallen tussen langzaam verkeer en motorvoertuigen.

De veiligheid van voetgangers en fietsers op 30km/uur-erftoegangswegen : de invloed van de inrichting van erftoegangswegen binnen de bebouwde kom op ongevallen tussen langzaam verkeer en motorvoertuigen.
C 45015 [electronic version only]
Berends, E.M. & Stipdonk, H.L.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2009, 119 p., 45 ref.; R-2009-6

Door met Duurzaam Veilig : nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020.

Door met Duurzaam Veilig : nationale verkeersveiligheidsverkenning voor de jaren 2005-2020.
C 34133 [electronic version only]
Wegman, F.C.M. & Aarts, L.T. (eindred.)
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2005, 252 p., 484 ref. - ISBN-10 90-807958-3-6 / ISBN-13 978-90-807958-3-6

Driver Behavior Toward Circulating Cyclists at Roundabouts: Vehicle Studywith Concurrent Collection of Eye Movements.

Driver Behavior Toward Circulating Cyclists at Roundabouts: Vehicle Studywith Concurrent Collection of Eye Movements.
C 47764 (In: C 45019 DVD) /83 / ITRD E853697
Jorgensen, B.L.
In: Compendium of papers DVD 88th Annual Meeting of the Transportation Research Board TRB, Washington, D.C., January 11-15, 2009, 18 p.

Effecten van een robuust wegennet op het fietsverkeer : resultaten uit een microsimulatiemodel.

Effecten van een robuust wegennet op het fietsverkeer : resultaten uit een microsimulatiemodel.
C 50677 [electronic version only]
Dijkstra, A.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2012, 34 p., 7 ref.; R-2012-3

Effects of operating electronic devices while cycling.

Effects of operating electronic devices while cycling.
20122693 e ST (In: 20122693 ST [electronic version only])
Waard, D. de
In: Proceedings International Cycling Safety Conference 2012, Helmond, The Netherlands, 7-8 November 2012, Pp.

Evaluatie van het bromfietspraktijkexamen : onderzoek naar de werking van het bromfietspraktijkexamen en voorbereidende theorielessen op de verkeersveiligheid.

Evaluatie van het bromfietspraktijkexamen : onderzoek naar de werking van het bromfietspraktijkexamen en voorbereidende theorielessen op de verkeersveiligheid.
C 51075 [electronic version only]
Goldenbeld, C. Wijlhuizen, G.J. Vlakveld, W.P. Commandeur, J.J.F. & Vissers, J.A.M.M.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2013, 87 p., 18 ref.; R-2013-6

Evaluating ADA technologies in the Netherlands by means of demonstration projects and micro-simulation modelling.

Evaluating ADA technologies in the Netherlands by means of demonstration projects and micro-simulation modelling.
C 43445 (In: C 43429 CD-ROM) /85 / ITRD E137232
Schermers, G. & Malone, K.M.
In: Proceedings of the 18th workshop on the Technical, Social and Psychological Aspects of Transport Telematics and Safety, the International Cooperation on Theories and Concepts in Traffic Safety ICTCT, Helsinki, Finland, 27-28 October 2005, 8 ref.

Exchanging car trips by cycling in the Netherlands : a first estimation of the health benefits.

Exchanging car trips by cycling in the Netherlands : a first estimation of the health benefits.
20101621 ST [electronic version only]
Kempen, E.E.M.M. Swart, W. Wendel-Vos, G.C.W. Steinberger, P.E. Knol, A.B. Stipdonk, H.L. & Reurings, M.C.B.
Bilthoven, RIVM, National Institute for Public Health and the Environment, 2010, 72 p., 111 ref.; RIVM Report 630053001/2010

Fietsers.

Fietsers.
C 39148 [electronic version only] /80 /82 /83 /73 /91 / ITRD E208740

Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2017, Pp., 52 ref.; SWOV-Factsheet

Fietsveiligheid : best practices Nederlandse gemeenten in 2012. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Vereniging Nederlandse Gemeenten en Fietsberaad.

Fietsveiligheid : best practices Nederlandse gemeenten in 2012. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu en in samenwerking met Vereniging Nederlandse Gemeenten en Fietsberaad.
20131196 ST [electronic version only]
[Geerdink, M. Lambrechtse, A. & Warners, E.]
Utrecht, Fietsberaad, 2013, 70 p., 31 ref.; Fietsberaad Publicatie ; No. 23

Fietsveiligheid : de cijfers.

Fietsveiligheid : de cijfers.
20111596 ST [electronic version only]
Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Team Verkeersveiligheid
's-Gravenhage, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2011, [11] p.

Herinrichting Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg en Sloetsweg te Hengelo : onafhankelijke beoordeling.

Herinrichting Mr. P.J. Troelstrastraat, Dennenbosweg en Sloetsweg te Hengelo : onafhankelijke beoordeling.
C 39319 [electronic version only]
Schermers, G.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2007, 23 p., 4 ref.; R-2007-3

Herinrichting van de Krakelingweg te Zeist : onafhankelijk advies. In opdracht van de gemeente Zeist.

Herinrichting van de Krakelingweg te Zeist : onafhankelijk advies. In opdracht van de gemeente Zeist.
C 41716 [electronic version only]
Churchill, A. & Louwerse, W.J.R.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2008, 37 p., 13 ref.; R-2008-3

Home zones in Scotland : evaluation report.

Home zones in Scotland : evaluation report.
C 42607 [electronic version only]

Edinburgh, Scottish Executive Social Research, 2007, 73 p., 14 ref.; Transport Research Series - ISBN 978-0-7559-6715-5 (Web only publication)

In-vehicle and site-based observations of vehicles and cyclists : a small-scale ND study in The Netherlands. PROmoting real Life Observations for Gaining Understanding of road user behaviour in Europe PROLOGUE, Deliverable D3.4

In-vehicle and site-based observations of vehicles and cyclists : a small-scale ND study in The Netherlands. PROmoting real Life Observations for Gaining Understanding of road user behaviour in Europe PROLOGUE, Deliverable D3.4
20110911 ST [electronic version only]
Christoph, M. Nes, N. van Pauwelussen, J. Mansvelders, R. Horst, A.R.A. van der & Hoedemaeker, M.
Soesterberg, TNO Defence, Security and Safety, 2010, 94 p., 6 ref.; EU Seventh Framework Programme; Theme 7 Transport / Grant Agreement Number: 233597

Infrastructure for pedestrians and cyclists. [Formerly known as: Bicycle facilities on distributor roads.]

Infrastructure for pedestrians and cyclists. [Formerly known as: Bicycle facilities on distributor roads.]
C 35202 [electronic version only] /73 /82 / ITRD E208692

The Hague, SWOV - Institute for Road Safety Research, 2020, Pp., 66 ref.; SWOV Fact sheet

Infrastructuur voor voetgangers en fietsers. [voorheen: Fietsvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen.]

Infrastructuur voor voetgangers en fietsers. [voorheen: Fietsvoorzieningen op gebiedsontsluitingswegen.]
C 35179 [electronic version only] /73 /82 / ITRD E208692

Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, Pp., 66 ref.; SWOV-Factsheet

Making cycling irresistible : lessons from The Netherlands, Denmark and Germany.

Making cycling irresistible : lessons from The Netherlands, Denmark and Germany.
C 44459 [electronic version only] /70 /72 / ITRD E138784
Pucher, J. & Buehler, R.
Transport Reviews, Vol. 28 (2008), No. 4 (July), p. 495-528, ref.

Mobile phone use while cycling : incidence and effects on behaviour and safety.

Mobile phone use while cycling : incidence and effects on behaviour and safety.
C 49680 [electronic version only] /83 / ITRD E145118
Waard, D. de Schepers, P. Ormel, W. & Brookhuis, K.
Ergonomics, Vol. 53 (2010), No. 1 (January), p. 30-42, 31 ref.

Monitoring fietsveiligheid : Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet.

Monitoring fietsveiligheid : Safety Performance Indicators (SPI's) en een eerste opzet voor een gestructureerd decentraal meetnet.
C 51200 [electronic version only]
Wijlhuizen, G.J. & Aarts, L.T.
Den Haag, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2014, 37 p., 43 ref.; H-2014-1

Radfahrersicherheit : was Europa von den Niederlanden lernen kann. (Cyclist safety : what Europe can learn from the Dutch.)

Radfahrersicherheit : was Europa von den Niederlanden lernen kann. (Cyclist safety : what Europe can learn from the Dutch.)
20110939 ST [electronic version only]
Schijndel-de Nooij, M. van Versmissen, Y. Corbeij, R. & Broek, T. van den
In: 18. Aachener Kolloquium Fahrzeug- und Motorentechnik 2009, 9 p., 4 ref.

Red light running by cyclists : which factors influence the red light negating cyclist? Thesis Delft University of Technology.

Red light running by cyclists : which factors influence the red light negating cyclist? Thesis Delft University of Technology.
20131704 ST [electronic version only]
Meel, E.M. van der
Leidschendam, SWOV Institute for Road Safety Research / Delft, Delft University of Technology, 2013, 96 p., 41 ref.

Risicoverhogende factoren voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties op het onderliggend wegennet : antwoorden op vijf vragen van de CROW-werkgroep 'LZV's op het onderliggend wegennet'.

Risicoverhogende factoren voor langere en zwaardere vrachtautocombinaties op het onderliggend wegennet : antwoorden op vijf vragen van de CROW-werkgroep 'LZV's op het onderliggend wegennet'.
C 41656 [electronic version only]
Schoon, C.C. & Schermers, G.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2008, 35 p., 12 ref.; R-2008-2

Rotondes met vrijliggende fietspaden ook veilig voor fietsers? : welke voorrangsregeling voor fietsers is veilig op rotondes in de bebouwde kom?

Rotondes met vrijliggende fietspaden ook veilig voor fietsers? : welke voorrangsregeling voor fietsers is veilig op rotondes in de bebouwde kom?
C 30544 [electronic version only] /73 /82 / ITRD E206796
Dijkstra, A.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2005, 36 p., 13 ref.; R-2004-14

Roundabouts and other intersections. [Formerly known as: Roundabouts.]

Roundabouts and other intersections. [Formerly known as: Roundabouts.]
C 40938 [electronic version only] /82 /73 / ITRD E208784

The Hague, SWOV - Institute for Road Safety Research, 2021, Pp., 41 ref.; SWOV Fact sheet

Shielding from harm [: a new airbag concept aimed at improving cyclist and pedestrian safety.]

Shielding from harm [: a new airbag concept aimed at improving cyclist and pedestrian safety.]
20110940 ST [electronic version only]
Schijndel-de Nooij, M. van
Public Service Review: Science and Technology, 2009, No. 4, 1 p.

Stimulation of cycling in a safe way. Paper presented to 73rd Annual Meeting Transportation Research Board TRB, Washington D.C., January 9-13, 1994.

Stimulation of cycling in a safe way. Paper presented to 73rd Annual Meeting Transportation Research Board TRB, Washington D.C., January 9-13, 1994.
20122319 ST [electronic version only]
Wittink, R.D. & Koornstra, M.J.
Leidschendam, SWOV Institute for Road Safety Research, 1993, 11 p., 11 ref.; D-93-26

Testing the Safety Level: Structured control of whether existing and planned streets and roads meet a package of safety requirements.

Testing the Safety Level: Structured control of whether existing and planned streets and roads meet a package of safety requirements.
C 42829 (In: C 42760 CD-ROM) /20 /52 /60 /72 /80 / ITRD E135555
Dijkstra, A.
In: CD-DURBAN : proceedings of the XXIIth World Road Congress of the World Road Association PIARC, Durban, South Africa, 19 to 25 October 2003, Individual Papers Strategic Theme 3. 2004. 11p (16 Refs.)

The Times of London’s ‘Cities Fit for Cycling’ safety campaign.

The Times of London’s ‘Cities Fit for Cycling’ safety campaign.
20122693 a ST (In: 20122693 ST [electronic version only])
Burgess, K.
In: Proceedings International Cycling Safety Conference 2012, Helmond, The Netherlands, 7-8 November 2012, Pp.

The Trafficsnake: improving traffic safety and environment at primary schools.

The Trafficsnake: improving traffic safety and environment at primary schools.
C 42151 (In: C 41981 CD-ROM) /85 / ITRD E137045
Buijis, W.
In: Proceedings of the European Transport Conference ETC, Noordwijkerhout, near Leiden, The Netherlands, 17-19 October 2007

The use and risk of portable electronic devices while cycling among different age groups.

The use and risk of portable electronic devices while cycling among different age groups.
20120399 ST [electronic version only]
Goldenbeld, C. Houtenbos, M. Ehlers, E. & Waard, D. de
Journal of Safety Research, Vol. 43 (2012), No. 1 (February), p. 1-8, 32 ref.

Transport system requirements in 2040 for the elderly.

Transport system requirements in 2040 for the elderly.
C 45167 (In: C 45156) /72 / ITRD D361787
Methorst, R.
In: Verkehrsinfrastruktur für eine alternde Gesellschaft : Wie planen wir heute UNSER Morgen richtig? : Tagungsband. 4. Internationale Verkehrstage in Wuppertal, 26. und 27. März 2007, p. 15

Van fietsongeval naar maatregelen : kennis en hiaten : inventarisatie ten behoeve van de Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid (NOaF).

Van fietsongeval naar maatregelen : kennis en hiaten : inventarisatie ten behoeve van de Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid (NOaF).
C 50839 [electronic version only]
Reurings, M.C.B. Vlakveld, W.P. Twisk, D.A.M. Dijkstra, A. & Wijnen, W.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2012, 203 p., 198 ref.; R-2012-8

Verkeersslachtoffers door botsingen tegen geopende laadkleppen van vrachtauto's : inventarisatie van aantallen slachtoffers en veiligheidseisen aan laadkleppen.

Verkeersslachtoffers door botsingen tegen geopende laadkleppen van vrachtauto's : inventarisatie van aantallen slachtoffers en veiligheidseisen aan laadkleppen.
C 27346 [electronic version only] /84 /91 / ITRD E208656
Schoon, C.C. & Darouache, S.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2004, 18 p., 2 ref.; D-2004-2

Verkeersveiligheid van kinderen : een ongevallenanalyse en literatuurstudie.

Verkeersveiligheid van kinderen : een ongevallenanalyse en literatuurstudie.
C 42393 [electronic version only]
Rijk, A.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2008, 70 p., ref.; R-2008-6

Verkeersveiligheidsaspecten van gezamenlijk gebruik passage Rijksmuseum door voetgangers en fietsers. In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksgebouwendienst.

Verkeersveiligheidsaspecten van gezamenlijk gebruik passage Rijksmuseum door voetgangers en fietsers. In opdracht van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Rijksgebouwendienst.
C 50601 [electronic version only]
Dijkstra, A.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2011, 23 p., 11 ref.; D-2011-2

Verkeersveiligheidseffecten van het Haagse verkeerscirculatieplan. In opdracht van Universiteit Utrecht, Institute for Risk Assessment Sciences.

Verkeersveiligheidseffecten van het Haagse verkeerscirculatieplan. In opdracht van Universiteit Utrecht, Institute for Risk Assessment Sciences.
C 47387 [electronic version only]
Reurings, M.C.B.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 2010, 31 p., 6 ref.; R-2010-10

What do cyclists need to see to avoid single-bicycle crashes?

What do cyclists need to see to avoid single-bicycle crashes?
20122693 d ST (In: 20122693 ST [electronic version only])
Schepers, P. & Brinker, B. den
In: Proceedings International Cycling Safety Conference 2012, Helmond, The Netherlands, 7-8 November 2012, Pp.

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact