Thema dossier 30 km/uur

30 km/h zones. [Formerly known as: Zones 30 : urban residential areas.]

30 km/h zones. [Formerly known as: Zones 30 : urban residential areas.]
C 35228 [electronic version only] /73 / ITRD E208685

The Hague, SWOV - Institute for Road Safety Research, 2018, Pp., 25 ref.; SWOV Fact sheet

30 km/u in schoolomgevingen : voor een betere verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes.

30 km/u in schoolomgevingen : voor een betere verkeersveiligheid in schoolomgevingen en op schoolroutes.
20021729 ST [electronic version only]
Barba, A.V. de Delcourt, S. Guillaume, M. & Casier, J.
Brussel, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BIVV, 2002, 34 p., 22 ref.; Brochure voor de wegbeheerder ; No. 1

30 km/uur gebieden. [Voorheen: Zone 30 : verblijfsgebieden in de bebouwde kom.]

30 km/uur gebieden. [Voorheen: Zone 30 : verblijfsgebieden in de bebouwde kom.]
C 35201 [electronic version only] /73 / ITRD E208685

Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2018, Pp., 25 ref.; SWOV-Factsheet

30 km/uur is niet veilig genoeg voor leefbare straten.

30 km/uur is niet veilig genoeg voor leefbare straten.
20071367 gg ST (In: ST 20071367 CD-ROM)
Zomervrucht, J. Hendriks, G. & Wit, A. de
In: Verkeerskundige werkdagen 2007, Hilversum, 13 en 14 juni 2007, 2 p.

Assessment of the relationship between 30 kph-zones and the surrounding major roads on traffic safety.

Assessment of the relationship between 30 kph-zones and the surrounding major roads on traffic safety.
C 21152 (In: C 21105 CD-ROM) /82 / ITRD E205756
Schuster, G. & Mayer, E.
In: Proceedings of the Conference Road Safety on Three Continents in Pretoria, South Africa, 20-22 September 2000, VTI Konferens 15A, p. 626-636, 11 ref.

Een werk van lange adem : de realisatie van een zone 30 : enkele praktijkvoorbeelden.

Een werk van lange adem : de realisatie van een zone 30 : enkele praktijkvoorbeelden.
20121018 ST [electronic version only]
Vanmoerkerke, B.
Verkeersspecialist, Vol. 12 (2004), No. 104, p. 10-12

Evaluatie van twintig sober Duurzaam Veilig ingerichte 30 km/h-gebieden : bestaat de ideale 30 km/h-wijk? Deel I: hoofdrapport. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Afdeling Verkeersveiligheid en Milieu.

Evaluatie van twintig sober Duurzaam Veilig ingerichte 30 km/h-gebieden : bestaat de ideale 30 km/h-wijk? Deel I: hoofdrapport. In opdracht van Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat, Adviesdienst Verkeer en Vervoer AVV, Afdeling Verkeersveiligheid en Milieu.
C 36150 [electronic version only] /21 /73 /82 /85 / ITRD E208714
Steenaert, C. Overkamp, D. & Kranenburg, A.
Amersfoort, DHV Milieu en Infrastructuur, 2004, 45 p.; T1976-01.001

Eénrichting geeft overzicht : éénrichting in combinatie met 30 km-limiet in omgeving voorkomt sluipverkeer.

Eénrichting geeft overzicht : éénrichting in combinatie met 30 km-limiet in omgeving voorkomt sluipverkeer.
20041638 ST T [electronic version only]
Rus, D.J. & Wierik, M.T. te
Verkeerskunde, Vol. 55 (2004), No. 7, p. 42-48, 1 ref.

Het effect van zones 30 bij scholen op het aantal ongevallen en letselongevallen : een empirical bayes voor- en nastudie met vergelijkingsgroep. Scriptie Universiteit Hasselt.

Het effect van zones 30 bij scholen op het aantal ongevallen en letselongevallen : een empirical bayes voor- en nastudie met vergelijkingsgroep. Scriptie Universiteit Hasselt.
20120416 ST [electronic version only]
Hemeleers, T.
Hasselt, Universiteit Hasselt, 2009, 154 p., 30 ref.

Hoeveel veiliger wordt naar school gaan? : bedenkingen bij de invoering van zone 30 in schoolomgevingen.

Hoeveel veiliger wordt naar school gaan? : bedenkingen bij de invoering van zone 30 in schoolomgevingen.
20052014 ST [electronic version only]
Dreesen, A. Princen, P. & Daniëls, S.
Verkeersspecialist, Vol. 13 (2005), No. 120 (september), p. 14-16

Impact of 30 km/h zone introduction on vehicle exhaust emissions in urban areas.

Impact of 30 km/h zone introduction on vehicle exhaust emissions in urban areas.
C 46343 (In: C 46251 [electronic version only]) /72 / ITRD E135889
Panis, L.I. Broekx, D. & Beckx, C.
In: Proceedings of the European Transport Conference ETC, Strasbourg, France, 18-20 September 2006, 9 p.

Inrichting 30 km en snelheidsregime moeten overeenstemmen : Raad van State honoreert bezwaren Fietsersbond.

Inrichting 30 km en snelheidsregime moeten overeenstemmen : Raad van State honoreert bezwaren Fietsersbond.
20071250 ST T [electronic version only]

Verkeerskunde, Vol. 58 (2007), No. 5, p. 8-9

Integraal wijkplan in Epe levert schaalvoordeel op : herinrichting naar 30 km-gebied opnemen in integraal wijkplan.

Integraal wijkplan in Epe levert schaalvoordeel op : herinrichting naar 30 km-gebied opnemen in integraal wijkplan.
20050139 x ST (In: ST 20050139 CD-ROM)
Wild, M.E.P. de
In: Werken aan maximaal effect : Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2004, georganiseerd door ANWB en SWOV, De Doelen, Rotterdam, 21 april 2004, 3 p.

Le 30 km/h dans les traversées de localité : arguments, guide, example.

Le 30 km/h dans les traversées de localité : arguments, guide, example.
20120268 ST [electronic version only]
Rytz, M.
Genève, Association Transports et Environnement ATE, 2010, 15 p.

Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u.

Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u.
C 35886 [electronic version only]
Princen, P.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid, 2005, 26 p., 33 ref.; Rapportnummer RA-2005-53

Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u.

Literatuurstudie naar de effecten op de verkeersveiligheid van een verlaging van de snelheidslimiet van 50 km/u naar 30 km/u.
20050468 ST [electronic version only]
Princen, P.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid, 2004, 24 p., 33 ref.; Rapportnummer RA-2004-34

Logischer 30 km-gebieden : tweejarig evaluatieonderzoek in twintig gemeenten.

Logischer 30 km-gebieden : tweejarig evaluatieonderzoek in twintig gemeenten.
20050139 q ST (In: ST 20050139 CD-ROM)
Kranenburg, A.J. & Steenaert, C.C.
In: Werken aan maximaal effect : Nationaal Verkeersveiligheidscongres NVVC 2004, georganiseerd door ANWB en SWOV, De Doelen, Rotterdam, 21 april 2004, 4 p.

Overal 30 km/uur binnen de bebouwde kom : een literatuurstudie biedt stof tot nadenken.

Overal 30 km/uur binnen de bebouwde kom : een literatuurstudie biedt stof tot nadenken.
20041432 ST [electronic version only]
Princen, P. & Cuyvers, R.
Verkeersspecialist, Vol. 12 (2004), No. 109 (juni), p. 7-10

Tempo-30 sehen und fahren : Diskussionsbeitrag zur psychologisch motivierten Gestaltung von Strassenabschnitten in Wohngebieten / See and drive 30 km/h : a statement about a psychologically driven residential road section design.

Tempo-30 sehen und fahren : Diskussionsbeitrag zur psychologisch motivierten Gestaltung von Strassenabschnitten in Wohngebieten / See and drive 30 km/h : a statement about a psychologically driven residential road section design.
I D365039 [electronic version only] /82 / ITRD D365039
Brucks, W. & Janssens, O.
Zeitschrift für Verkehrssicherheit. 2010. 56(1) Pp23-8 (16 Refs.)

Veilige schoolomgeving en zone 30 : van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid.

Veilige schoolomgeving en zone 30 : van verkeersveiligheid naar verkeersleefbaarheid.
20051732 a7 ST (In: ST 20051732 [electronic version only])
Mol, J. Dhollander, T. & Lauwers, D.
In: Duurzame mobiliteit : hot or not ? : 32ste Colloquium Vervoersplanologisch Speurwerk CVS : bundeling van bijdragen aan het colloquium gehouden te Antwerpen, 24 en 25 november 2005, deel 1, p. 121-133, 5 ref.

Verkeersveiligheid woonwijken verslechterd : automobilist lapt 30 km-zone aan zijn laars.

Verkeersveiligheid woonwijken verslechterd : automobilist lapt 30 km-zone aan zijn laars.
20061708 ST [electronic version only]
Grout, S.
Kampioen, Vol. 121 (2006), No. 9 (september), p. 58-61

Voorlichting over 30 km/uur-gebieden : een doe-het-zelfpakket voor gemeenten.

Voorlichting over 30 km/uur-gebieden : een doe-het-zelfpakket voor gemeenten.
20041417 ST [electronic version only]
Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht ROVU
Utrecht, Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Utrecht ROVU, 2004, 53 p., 9 ref. + CD-ROM

Zone 30 : het realiseren van een zone 30 voor een leefbare buurt.

Zone 30 : het realiseren van een zone 30 voor een leefbare buurt.
20042031 ST
Bent, V. de
Leuven, Langzaam Verkeer, 2003, 26 p., 16 ref.

Zone 30 : voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom.

Zone 30 : voor meer veiligheid en verkeersleefbaarheid in de bebouwde kom.
20071832 ST [electronic version only]
Janssens, I. (red.)
Brussel, Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid BIVV, 2007, 35 p.; Brochure voor de wegbeheerder ; No. 4

Zone 30 als remedie voor onveiligheid in schoolomgevingen : steunpuntnota.

Zone 30 als remedie voor onveiligheid in schoolomgevingen : steunpuntnota.
C 34719 [electronic version only]
Dreesen, A. & Princen, P.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid, 2005, 49 p., 46 ref.; Rapportnummer SN-2005-06

Zone 30 in schoolomgevingen : effect op snelheid : analyse van data van 11 schoolomgevingen in Vlaanderen.

Zone 30 in schoolomgevingen : effect op snelheid : analyse van data van 11 schoolomgevingen in Vlaanderen.
C 41961 [electronic version only]
Dreesen, A. & Nuyts, E.
Diepenbeek, Steunpunt Verkeersveiligheid, 2006, 87 p., 24 ref.; RA-2006-101

Zone 30: veel meer dan een snelheidsbeperking : naar 30 km/uur als algemene regel voor alle verblijfsgebieden?

Zone 30: veel meer dan een snelheidsbeperking : naar 30 km/uur als algemene regel voor alle verblijfsgebieden?
20052026 ST [electronic version only]
Broeckaert, M. & Mol, J. de
Verkeersspecialist, Vol. 12 (2004), No. 104 (januari), p. 3-9

Zones 30 : des exemples à partager.

Zones 30 : des exemples à partager.
C 38737 /72 / ITRD F112036

Lyon, Centre d'études sur les réseaux, les transport, l'urbanisme et les constructions publiques CERTU, 2006, 147 p. - ISSN 0247-1159 / ISBN 2-11-096237-2 / ISBN-13 978-2-11-096237-9

Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact