SWOV Catalogus

78902

Een onderzoek naar de subjectieve verkeersveiligheid van oudere voetgangers en fietsers. Afstudeerrapport Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer NHTV, Tilburg.
C 270 [electronic version only] /83 /
Oers, M. van
Tilburg, Nationale Hogeschool voor Toerisme en Verkeer NHTV, 1992, 50 + 35 p., 25 ref.

Samenvatting It has been studied which factors influence the subjective traffic safety of older pedestrians and cyclists as well as the largeness of the influence of these factors. For this purpose, an inquiry has been used. A number of measures has been proposed which can contribute to the increase of the safety of older pedestrians and cyclists.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact