SWOV Catalogus

69504

Evaluatieonderzoek snorfiets, mogelijk of niet? : een discussienota. Consult ten behoeve van de Directie Verkeersveiligheid (DVV)
B 2740 [electronic version only] /70 /91 /

Voorburg, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1976, 53 p., 9 ref.; R-76-39

Samenvatting Eind december 1975 bracht de SWOV op verzoek van de minister van Verkeer en Waterstaat in de vorm van een consult haar visie omtrent de te verwachten consequenties van de eventuele invoering van de snorfiets voor de verkeersveiligheid ter kennis van de minister. In verband met de hiervoor beschikbare tijd was voor het samenstellen van het consult over het algemeen slechts weinig informatie beschikbaar. Toch is in het consult getracht op basis van deze summiere gegevens een uitspraak te doen over de te verwachten invloed van de snorfiets op de verkeersveiligheid. Reeds toen bestond bij de DVV en SWOV de mening dat, mocht de snorfiets op de openbare weg worden toegelaten, er een onderzoek naar de werkelijke invloed op de verkeersveiligheid noodzakelijk zou zijn. Toen vaststond dat de snorfiets er zou komen, heeft de DVV de SWOV verzocht na te gaan in hoeverre het mogelijk is een evaluatieonderzoek uit te voeren (zie Bijlage I). De resultaten van het evaluatieonderzoek zouden dan uiterlijk twee jaar na invoering van de snorfiets bekend moeten zijn. In deze nota zal worden aangegeven welke gegevens voor een dergelijk evaluatieonderzoek nodig zijn en in welke mate zij beschikbaar zijn. Tevens zal worden nagegaan welke consequenties de termijn waarbinnen het onderzoek uitgevoerd moet worden, voor de waarde van de resultaten heeft. Ten slotte worden aanbevelingen gedaan over de wijze waarop het evaluatieonderzoek het beste uitgevoerd kan worden.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact