SWOV Catalogus

43748

Van woonerf naar erf : voorstelling voor aanpassing van de woonerfwetgeving. Eindrapport van de Werkgroep Erven in het kader van maatregel 333-3 van het Nationaal Plan voor de Verkeersveiligheid NVP.
B 32284 /21 /73 /82 /
Werkgroep Erven
's-Gravenhage, Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directie Verkeersveiligheid DVV, 1985, 32 p., 34 ref.

Samenvatting In 1976 the "woonerf" idea was embedded in the Netherlands Road Traffic and Seven years later it was thought to be desirable to have the "woonerf" regulation and its application assessed. A working group has made the following proposals: replace the word "woonerf" by the word "erf", use the international sign for "woonerf" like areas, and (3) reduce the design and furniture standards from 14 to 6.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact