SWOV Catalogus

43098

Verkeersonveilige lokaties Zoeterwoude : infrastrukturele maatregelen. Een onderzoek in opdracht van de Gemeente Zoeterwoude.
B 31634 /21 /82 /
Donkers, E. & Sliepen, C.
Tilburg, De Koöperatieve voor Ruimtelijke Planning en Verkeer, 1985, 67 p., 4 ref.

Samenvatting After an inventory of black spots in the city of Zoeterwoude (see B 31635) measures in the infrastructure are determined to make the new traffic circulation plan as safe as possible. A theoretical division in residential and traffic areas is made. The second step contains recommendations for the traffic circulation.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact