SWOV Catalogus

42867

Analyse-design voor de relatie tussen MVO-gebruik en ongevallen : analysemethoden en technieken ten behoeve van het evaluatie-onderzoek naar het effect van MVO op ongevallen en ter ondersteuning en evaluatie van voorlichtingscampagnes.
B 31403 [electronic version only] /91 / IRRD 839966
Lindeijer, J.E. Bijleveld, F.D. Oppe, S. & Polak, P. H.
Leidschendam, Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV, 1990, 45 p., 8 ref.; R-90-38

Samenvatting An extensive experiment in a part of the Netherlands will be set up to study the effectiveness of the use of daytime running lights (DRL). A part of this will be an analysis of accidents. This report presents the way on which the SWOV will evaluate the effectiveness and uncertainties around DRL.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact