SWOV Catalogus

37792

De leefbaarheid en de verkeers (on)veiligheid van de woonbuurten in Ede, Bennekom en Lunteren. Deel I Discussierapport. Deel 11 Buurttekeningen.
B 26321 a+b /73 /
Bosch, W.A. Polderman-Visser, L.J. & Zwikker, A.H.
Ede, Dienst Gemeentewerken, 1980, 131 p. + 52 p. + app., fig., tab. ref.

Samenvatting With reference to descriptions and situation sketches of the residential quarters of Ede, Bennekom and Lantern priorities are given to the approach of improvements of the living with traffic and traffic safety on the basis of certain criteria. Several accident black spots outside these quarters are also mentioned.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact