SWOV Catalogus

346486

Waar gebeuren ongevallen met voetgangers ? : een verkenning van omgevingsfactoren.
20210677 ST [electronic version only]
Nabavi Niaki, M. & Hettema, Z.J.A.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2021, 27 p., ref.; R-2021-17

Samenvatting Voetgangers behoren tot de groep ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’, aangezien zij meer risico lopen om (ernstige) verwondingen op te lopen of te overlijden dan andere verkeersdeelnemers. In Nederland vielen in de periode 2010-2020 jaarlijks gemiddeld 57 verkeersdoden onder voetgangers en de laatste jaren werden jaarlijks meer dan 800 ernstig gewonden onder voetgangers geregistreerd. Maar waar vinden deze ongevallen precies plaats en welke elementen van infrastructuur zijn hierbij aanwezig? Dit onderzoek heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in de ongevalslocatie en de omgevingsfactoren die mogelijk een effect hebben gehad op voetgangersongevallen. Na analyse van 622 geregistreerde ongevallen (periode 2017-2020) die door Rijkswaterstaat zijn gefilterd op relevante trefwoorden, komen we tot de conclusie dat ruim de helft (56%) van de geanalyseerde voetgangersongevallen plaatsvond bij een voetgangersoversteekplaats (VOP). Dit is conform de verwachting, aangezien VOP's specifiek bedoeld zijn om oversteken voor voetgangers mogelijk te maken. Op deze locaties steken dus relatief veel voetgangers over (hoge expositie). Ook nabij bus-/tramhaltes vinden vaak aanrijdingen plaats met voetgangers; 18% van de geanalyseerde voetgangersongevallen vond plaats nabij bus-/tramhaltes. Kruispunten met een verkeersregelinstallatie (VRI) vormen de derde groep qua voetgangersongevallen; 10% van de geanalyseerde ongevallen vond plaats bij een VRI. In deze gevallen is het mogelijk dat voetgangers en afslaande auto’s tegelijk groen hadden. Het zou ook kunnen dat de voetganger of de bestuurder het rood verkeerslicht negeerde. De resultaten van dit onderzoek belichten de specifieke infrastructurele elementen die aanwezig waren op een ongevalslocatie voor voetgangers. Deze informatie vormt de basis om verder onderzoek te doen naar specifieke locaties waar voetgangersongevallen plaatsvinden. Op basis van dit onderzoek en op basis van de beschikbare gegevens is het aan te bevelen om vooral bij VOP’s en bus-/tramhaltes verder onderzoek te doen naar de oorzaak van voetgangersongevallen.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact