SWOV Catalogus

346309

Vijf maatregelen om het fundament op orde te krijgen.
20210502 ST [electronic version only]

[S.l.], Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid SPV, 2019, [15] p., 26 ref.; Factsheet ; SPV-D5

Samenvatting Het kennisnetwerk SPV heeft in kaart gebracht welke maatregelen op dit moment effectief zijn en draagvlak hebben om de verkeersveiligheid in Nederland verder te verbeteren. Het gaat daarbij om concrete en samenhangende maatregelen op basis van bestaande kennis, waarmee het fundament van het verkeerssysteem op orde kan worden gebracht. In 'Investeren in verkeersveiligheid' beschrijft het Kennisnetwerk SPV vijf maatregelen: * Verkeersveilige woonwijken: voetgangers en fietsers beschermen door goed ingerichte 30km/uur-wegen; * Veilige fietsinfrastructuur: fietsers beschermen door hen te scheiden van gemotoriseerd verkeer op alle 50- en 80km/uur-wegen; * Veilige fietsinfrastructuur: fietsers behoeden voor ernstig letsel door een veilig ingerichte fietsinfrastructuur; * Veilig ingerichte 60- en 80km/uur-wegen: veiliger verkeer buiten de bebouwde kom; * Effectieve verkeershandhaving: risico’s op ongevallen verkleinen met een hogere, risicogestuurde controlekans. Van deze maatregelen wordt o.a. behandeld wat de relevantie ervan is, welke beleidsdoelstelling eraan gekoppeld kan worden, welk verkeersveiligheidseffect verwacht mag worden en welke kosten de maatregel met zich meebrengt. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact