SWOV Catalogus

346306

België in Europees perspectief : een systematische vergelijking van indicatoren voor verkeersveiligheid.
20210499 ST [electronic version only]
Schoeters, A. Daniels, S. & Wahl, J.
Brussel, Vias Institute - Kenniscentrum Verkeersveiligheid, 2019, 165 p., ref.; Onderzoeksrapport 2018-R-20-NL / D/2018/0779/108

Samenvatting Dit rapport bespreekt de verkeersveiligheidsperformantie van België vanuit een Europees perspectief. Als raamwerk wordt de zogenaamde piramide van verkeersveiligheidsindicatoren gebruikt. Dit model, dat ontwikkeld werd tijdens verschillende internationale projecten, structureert de verschillende dimensies van het verkeersveiligheidsprobleem. Het model geeft aan dat de verkeersveiligheidsperformantie van een land afhankelijk is van de interventies en prestaties op verschillende niveaus. De vergelijkende analyse in dit rapport situeert zich op vier niveaus: • Het finaal resultaat, m.a.w. de verkeersongevallen en -slachtoffers. De analyse in dit rapport beperkt zich tot de verkeersdoden omdat deze op een overeenstemmende manier worden gedefinieerd en geregistreerd in Europese landen, wat niet het geval is voor ongevallen en gewonden. • De intermediaire prestaties: deze slaan op de factoren en fenomenen die ongevallen kunnen veroorzaken of de ernst ervan verzwaren, zoals het gedrag van weggebruikers, de kwaliteit van de weginfrastructuur, de kwaliteit van het voertuigenpark en de werking van de medische noodhulpdiensten. • Maatregelen en interventies op het vlak van verkeersveiligheid. • De onderliggende structuren en cultuur. Het rapport eindigt met enkele aandachtspunten voor het Belgisch verkeersveiligheidsbeleid. Deze hebben te maken met maatregelen om de subjectieve norm te beïnvloeden, het verhogen van de subjectieve pakkans, het verlagen van de snelheidslimieten in Wallonië en het aanmoedigen van het helmgebruik bij fietsers. Ook gerichte investeringen in de weginfrastructuur die de verkeersveiligheid verhogen zijn wenselijk. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact