SWOV Catalogus

346299

Drivers caught using a handheld phone falls by 11% after introduction of tougher penalties.
20210492 ST [ electronic version only]

[London], RAC, 2017, Pp.; Press release; 1 December 2017

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact