SWOV Catalogus

346253

Checklist verkeerseducatie : 10 stappen, substappen, toelichting en voorbeelden.
20210446 ST [electronic version only]
Vissers, J. Adriaens, M. Hukker, N. & Hegeman, G.
Ede, CROW-KpVV, [2018], 71 p.

Samenvatting Deze publicatie beschrijft de werkwijze en de procedure voor de toepassing van de 'checklist verkeerseducatie'. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de personen die verkeerseducatieve producten aan de hand van de checklist gaan beoordelen. De checklist is ook bruikbaar om achteraf te toetsen of een product goed is opgebouwd. Iedere stap is geïllustreerd met een paar voorbeelden uit de praktijk. Een groot deel van de producten in de CROW-KpVV Toolkit Verkeerseducatie zijn of worden getoetst aan de hand van deze educatieve checklist. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact