SWOV Catalogus

346210

De invloed van frequente aanduiding van maximumsnelheid boven de weg op het gedrag van de weggebruiker : literatuuronderzoek. In opdracht van Rijkswaterstaat.
20210404 ST [electronic version only]
Donker, S. Hessels, R. Hooge, I. Janssen, C.P. Kenemans, L. & Stichgel, S. van der
Universiteit Utrecht, Faculteit Sociale Wetenschappen, 2021, 44 p., ref.

Samenvatting In deze literatuurstudie is onderzocht hoe het gedrag van weggebruikers mogelijk verandert als boven alle Rijkssnelwegen waar signaalgevers hangen de maximumsnelheid permanent aangegeven wordt op opeenvolgende matrixborden. Specifiek waren er drie vragen vanuit Rijkswaterstaat rondom dit systeem: 1. Wat is de aansluiting op verwachtingen van de weggebruiker ? 2. Wat is de consistentie van begrip van de weggebruiker van de snelheidslimiet ? 3. Wat is de bereidwilligheid van de weggebruiker om zich aan de limiet te houden ? Om deze vragen te beantwoorden is er een overzicht gegeven door experts in zes gebieden: aandacht, visueel zoeken, actieregulatie, human factors, mens-machine (en automatisering) interactie, en verkeerskunde. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact