SWOV Catalogus

346193

Achtergrondrapportage 'Monitoring mobiliteit en vervoer'.
20210387 ST [electronic version only]
Taale, H. Olde Kalter, M.-J. Bruin, R. de Smit, R. & Barnas, B.
[Den Haag], Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2020, 162 p.; Achtergrondrapportage 'Monitoring mobiliteit en vervoer' ; No. 35 (23 december 2020)

Samenvatting De achtergrondrapportage heeft als doel 1x per week inzicht te geven in de ontwikkeling van verkeer en vervoer (nationaal en internationaal). In eerste instantie bedoeld voor tijdens de coronacrisis, maar ook voor daarna. In de rapportage wordt daarom breed gekeken naar verkeer, vervoer, reisgedrag, milieu en vervoermiddelen. › Voor deze rapportage wordt openbare data en kennis binnen en buiten het departement benut om een zo volledig mogelijk overzicht te geven. De gebruikte bronnen worden op de slides vermeld. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact