SWOV Catalogus

346192

Monitor snelheid 2019 : ontwikkeling van snelheden op vaste meetpunten op stedelijke, provinciale en rijkswegen.
20210386 ST [electronic version only]
Kijk in de Vegte, M. & Hovestad, M.
['s-Gravenhage], Rijkswaterstaat, Water, Verkeer en Leefomgeving WVL, 2021, 26 p.

Samenvatting In het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt ingezet op proactief verkeersveiligheidsbeleid. In dit plan is snelheid aangemerkt als een van de risico-indicatoren, ook wel ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s). Ongeveer een derde van de dodelijke ongevallen wordt (mede) veroorzaakt door limietoverschrijdingen of onaangepaste snelheden1. Met het inzicht in gereden snelheden kunnen wegbeheerders, in combinatie met andere risicofactoren, beter afwegen of, waar en welke maatregelen nodig zijn. Deze monitor heeft als doel de ontwikkelingen in de risico-indicatoren voor snelheid op het onderliggende en hoofdwegennet te volgen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact