SWOV Catalogus

346170

[Evaluatie tweede pilotjaar Alcoholmeter] : brief van de Minister van Justitie en Veiligheid aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 18 mei 2020.
20210365 ST [electronic version only]

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2019-2020, 5 p.

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact