SWOV Catalogus

346162

[Aanpak rijden onder invloed van alcohol] : brief van de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Infrastructuur en Waterstaat aan de voorzitter van de Tweede Kamer, 7 maart 2018.
20210357 ST [electronic version only]

Tweede Kamer der Staten-Generaal, vergaderjaar 2017-2018, 29.398 , nr. 588, 9 p. - ISSN 0921-7371

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact