SWOV Catalogus

346152

Risico’s bij de interactie tussen een Super EcoCombi en medeweggebruikers.
20210348 ST [electronic version only]
Dijkstra, A.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2021, 39 p., 13 ref.; R-2021-5

Samenvatting De Super EcoCombi (SEC) is een extra lange vrachtautocombinatie van maximaal 32 meter die buiten het kader valt van regulier vrachtverkeer (maximaal 18,75 meter) en Langere en Zwaardere Vrachtautocombinaties (LZV’s; 25,25 meter). SWOV is gevraagd om een analyse uit te voeren van de risico’s voor medeweggebruikers bij een tijdelijke en plaatsgebonden praktijkproef met SEC’s op de openbare weg. SWOV heeft hiervoor een literatuurstudie uitgevoerd naar wat er reeds bekend is over de risico’s van LZV’s. Gegeven die risico’s is vervolgens nagegaan welke extra risico’s de SEC met zich meebrengt en welke daarvan zich specifiek voordoen op de voorgenomen route voor de praktijkproef: Rotterdam – Venlo en terug.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact