SWOV Catalogus

346127

De Nederlandse verkeersveiligheid in internationaal perspectief : lessen voor beleid.
20210323 ST [electronic version only]
Goede, M. de Hermens, F. Goldenbeld, C. Bos, N. & Decae, R.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, 22 p., 1 ref.; R-2020-30

Samenvatting De laatste tien jaar is de gunstige ontwikkeling in het aantal verkeersdoden in Nederland gestagneerd en voor sommige groepen weggebruikers is de onveiligheid zelfs toegenomen. Om van andere landen te kunnen leren, plaatst dit rapport de verkeersveiligheid in Nederland – en de ontwikkeling daarin – in internationaal perspectief. In vergelijking tot andere landen binnen de EU en de OESO doet Nederland het nog steeds redelijk goed als het gaat om het aantal verkeersdoden ten opzichte van het aantal inwoners en afgelegde voertuigkilometers. Kijken we echter naar de ontwikkelingen in de afgelopen jaren, dan is het beeld minder gunstig en eindigt Nederland in de onderste regionen. In vergelijking met de vijf meest verkeersveilige landen doet Nederland het met name slecht voor oudere verkeersdeelnemers, (oudere) fietsers en brom- en snorfietsers. Op onderliggende indicatoren voor verkeersveiligheid (zoals ‘kwaliteit infrastructuur’ en ‘geen telefoongebruik’) presteert Nederland volgens internationaal vragenlijstonderzoek relatief goed. Uit een vergelijking van ook beleid en regelgeving, volgen de belangrijkste lessen voor het Nederlandse beleid: a. een betere registratie van ongevallengegevens, b. stimuleren van vrijwillig fietshelmgebruik, c. verjonging van het wagenpark, d. de inzet van meer handhaving (in combinatie met) e. voorlichting en educatie bij onveilige gedragingen. Voor oudere verkeersdeelnemers is geen specifiek beleid gevonden. Wel is er kennis beschikbaar die omgezet dient te worden in meer concrete maatregelen.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact