SWOV Catalogus

346126

Verkeer is 'gedrag', maar verkeersveiligheid is méér dan 'gedrag' : de effecten van voorlichting en eductie worden makkelijk overschat zolang goede evaluatie uitblijft.
20210322 ST [electronic version only]
Knaap, P. van der
Verkeerskunde, Vol. 72 (2021), No. 2 (april), p. 18-19, [7 ref.]

Samenvatting Waarschijnlijk de grootste dooddoener in discussies over verkeersveiligheid is dat ‘90 procent van alle verkeersongevallen wordt veroorzaakt door menselijk gedrag’. Daarna volgt vaak de oproep tot meer gedragsmaatregelen. Want door weggebruikers met voorlichting te informeren over risico’s, ze met verkeerseducatie te instrueren over het juiste gedrag en - recentelijk - door het toepassen van ‘nudges’, zou het wegverkeer veel veiliger worden. Bovendien zijn deze maatregelen goedkoop, snel uitgevoerd, hebben een duidelijke signaalwaarde en leveren niet te veel weerstand op. Bijna te mooi om waar te zijn, toch? Enigszins wel, want de effectiviteit ervan wordt vaak niet aangetoond. Hoe dan wel? Een analyse. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact