SWOV Catalogus

346065

Voorrangspleinen buiten de bebouwde kom : onderzoek naar de effecten op verkeersveiligheid en doorstroming. Afstudeeronderzoek Hogeschool Windesheim.
20210264 ST [electronic version only]
Reimink, J. & Wiersum, M.
[Zwolle], Hogeschool Windesheim, 2018, XV + 85 p., ref.

Samenvatting Het doel van dit onderzoek is ervoor te zorgen dat het voorrangsplein meegenomen wordt in het afwegingsproces van kruispuntvormen buiten de bebouwde kom. Zonder kennis van de belangrijkste verkeerskundige effecten blijft dit onmogelijk. Aangezien het gissen blijft naar de effecten op verkeersveiligheid en doorstroming van het voorrangsplein buiten de bebouwde kom, is binnen dit onderzoek de volgende hoofdvraag geformuleerd: 'Wat is de optimale vormgeving van een voorrangsplein buiten de bebouwde kom en wat zijn de effecten van deze vormgeving op de verkeersveiligheid en doorstroming?' (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact