SWOV Catalogus

345949

Proactief verkeersveiligheidsbeleid : wat kan de psychiatrie leren?
20210149 ST [electronic version only]
Weijermars, W.A.M. & Aarts, L.T.
Tijdschrift voor Psychiatrie, Vol. 63 (2021), No. 2 (februari), p. 103-106, 17 ref.

Samenvatting Net zoals in de psychiatrie heeft ook in de verkeersveiligheid een omslag plaatsgevonden van een reactief beleid naar een meer proactief beleid. Doel van dit essay is het beschrijven van de ontwikkeling, kern en uitwerking van proactief verkeersveiligheidsbeleid en een eerste aanzet bieden voor lessen voor de psychiatrie. Bij proactief verkeersveiligheidsbeleid neemt men de mens als uitgangspunt: mensen zijn fysiek kwetsbaar, ze maken fouten en houden zich niet altijd aan de regels. In een Duurzaam Veilig ontworpen verkeerssysteem leiden deze kenmerken niet tot ongevallen of wordt tenminste ernstig letsel voorkomen. Elementen uit proactief verkeersveiligheidsbeleid, zoals ‘safety by design’, risicoreductie en blootstellingsreductie en samenwerking met andere terreinen bieden wellicht inspiratie voor proactieve psychiatrie. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact