SWOV Catalogus

345947

Datablog : kwartaalrapportage verkeerseffecten coronamaatregelen.
20210147 [electronic version only]
Turpijn, B.
Verkeerskunde Blog, 9 juli 2020, Pp.

Samenvatting In deze datablog over de effecten van de coronamaatregelen, wordt uitgebreid teruggekeken op de analyses van de afgelopen drie maanden. We beginnen met een langere en kortere terugblik. Daarna gaan we door met de overzichten van de effecten van de Corona maatregelen op automobiliteit, vrachtverkeer, fietsmobiliteit en de doorstroming. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact