SWOV Catalogus

345945

Risicogestuurde methodes verkeersveiligheid : weginfrastructuur - fietsinfrastructuur.
20210145 ST [electronic version only]
Tjalma, S.
[Den Haag], Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, 2018, [34] p.

Samenvatting Dit document is hoofdzakelijk ontwikkeld ter ondersteuning van gemeentemedewerkers die zich bezighouden met verkeer en verkeersveiligheid. In dit document zult u echter ook informatie vinden die relevant is voor anderen. Zo kunnen ook medewerkers van provincies en de rijksoverheid, of medewerkers GIS en data-analyse profiteren van dit document. Risicogestuurd werken houdt in dat er proactief gestuurd wordt om risico’s te verminderen, in plaats van reactief beleid waarbij gehandeld wordt om bestaande problemen op te lossen. De kern van risicogestuurd werken is het inventariseren van factoren die een sterke causale relatie vertonen met verkeersonveiligheid. Bekende risicofactoren in het verkeer zijn bijvoorbeeld de kwaliteit van de (fiets)infrastructuur, snelheid en rijden onder invloed. Proactieve maatregelen kunnen op alle niveaus genomen worden om verkeersveiligheidsrisico’s aan te pakken. In dit document ligt de focus op (fiets)infrastructuur. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact