SWOV Catalogus

345944

Rapportage Rijkswegennet 3e periode 2019, 1 september – 31 december.
20210144 ST [electronic version only]

[S.l.], Rijkswaterstaat RWS, 2020, 42 p.

Samenvatting Deze rapportage bevat de jaarcijfers van 2019 over het gebruik van het rijkswegennet, de filezwaarte, de filetop-10 en het reistijdverlies. Het toont de ontwikkeling ten opzichte van 2018 en schenkt aandacht aan de laatste vier maanden van 2019. Verder geeft het de openstellingen in de laatste periode van 2019 en de bijdrage die dit levert aan een betere doorstroming en belangrijke (geplande) wegwerkzaamheden weer. Elke rapportage bevat specifieke thema’s, in deze rapportage zijn dat de Brexit en de economische reistijdverliezen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact