SWOV Catalogus

345940

Evaluatie pilot Alcoholmeter 2018.
20210140 ST [electronic version only]
Kruize, A. & Molen, J. van der
[Groningen], Breuer & Intraval, 2019, 24 p. - ISBN 978-90-8874-277-4

Samenvatting De Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG) heeft namens de drie reclasseringsorganisaties onderzoeks- en adviesbureau Breuer & Intraval opdracht gegeven de pilot Alcoholmeter 2018 te evalueren. De pilot is een vervolg op de pilot in 2017 en is evenals in 2017 uitgevoerd in Rotterdam en Oost- Nederland. Een verschil met de pilot in 2017 is dat in de pilot 2018 de doelgroep die in aanmerking komt voor een Alcoholmeter is verbreed. Naast cliënten die een alcoholverbod hebben, kunnen nu ook cliënten met een verplichte of een vrijwillige alcoholcontrole kiezen voor het dragen van de Alcoholmeter in plaats van urinecontroles. Deze laatste twee groepen mogen overigens wel alcohol drinken tijdens de draagperiode van de Alcoholmeter. In totaal zijn 91 delictplegers in 2018 aangesloten op de Alcoholmeter. Bij 42 van hen is na de draagtijd van 75 dagen een vragenlijst afgenomen (1-meting), terwijl 33 (van de 42) ook hebben meegedaan aan de meting drie maanden na het afsluiten van de Alcoholmeter (2-meting). Naast het afnemen van de vragenlijsten hebben we ook registratiegegevens opgevraagd bij de reclassering en de politie. Verder is op verzoek van de begeleidingscommissie een vergelijkingsgroep aan het onderzoek toegevoegd. Van 75 cliënten die geen Alcoholmeter dragen maar bij wie urinecontroles onderdeel zijn van het reclasseringstoezicht zijn gegevens opgevraagd bij de reclassering en de politie. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact