SWOV Catalogus

345939

Quickscan Monitor Startakkoord.
20210139 ST [electronic version only]

[S.l.], Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid SPV, 2020, 23 p.; Factsheet ; SPV-D5

Samenvatting Om in kaart te brengen in hoeverre de verschillende regio’s in 2019 een risicoanalyse hebben gemaakt, heeft het Kennisnetwerk SPV een quickscan uitgevoerd. Van begin september 2019 tot begin oktober 2019 hebben 24 regionale overheden – provincies, vervoerregio’s en regionale organen verkeersveiligheid (ROV’s) – hiervoor een enquête ingevuld. Interviews met individuele gemeentelijke wegbeheerders staan op de agenda voor 2020. In de enquêteperiode had ruim de helft van de bevraagde regio’s een risicoanalyse afgerond. De andere regio’s waren daar op dat moment nog mee bezig. In de risicoanalyses krijgen de volgende onderwerpen veel aandacht: * achtergrondkenmerken zoals de leeftijdsopbouw van de bevolking; * infrastructuur; * gereden snelheden; * mensgerichte onderwerpen zoals nuchtere bestuurders, verkeersovertreders, onervaren verkeersdeelnemers en kwetsbare verkeersdeelnemers; * regio-specifieke onderwerpen zoals landbouwverkeer in landelijke gebieden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact