SWOV Catalogus

345936

Databronnen voor risicogestuurd verkeersveiligheidsbeleid.
20210137 ST [electronic version only]

[S.l.], Kennisnetwerk Strategisch Plan Verkeersveiligheid SPV, 2019, 11 p.; Factsheet ; SPV-D5

Samenvatting Het Stappenplan Risicoanalyse at https://www.kennisnetwerkspv.nl/stappenplan/index.htm laat zien hoe je een risicoanalyse kunt maken van het verkeerssysteem in jouw gemeente. Voor een goede risicoanalyse heb je een groot aantal gegevens nodig. Naast ongevalscijfers gaat het bijvoorbeeld om data over de samenstelling van de bevolking, de kenmerken van de infrastructuur en het gedrag van verkeersdeelnemers. In dit overzicht zie je welke informatie hiervoor beschikbaar is en waar je die kunt vinden. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact