SWOV Catalogus

345935

Ontwikkeling mobiliteit : PBL/CPB-notitie ten behoeve van de werkgroep Toekomstbestendige mobiliteit van de Brede maatschap-pelijke heroverwegingen 2020.
20210136 ST [electronic version only]
Hilbers, H. Meerkerk, J. van Snellen, D. Euwals, R. Hendrich, T. Ruijven, K. van & Verstraten, P.
Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving (PBL), 2020, 37 p.; PBL-publicatienummer 4133

Samenvatting De interdepartementale werkgroep ‘Toekomstbestendige mobiliteit’ - een van de werkgroepen van de ‘Brede maatschappelijke heroverwegingen 2020’ - heeft het PBL en CPB verzocht een duiding te geven van de ontwikkelingen in de mobiliteit in Nederland en om deze ontwikkelingen te plaatsen tegen de achtergrond van bestaande lange termijn scenario’s voor de komende tien tot twintig jaar. In de publicatie ‘Ontwikkeling mobiliteit’ worden deze vragen beantwoord. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact