SWOV Catalogus

345933

Nieuwe inzichten mobiliteit en de coronacrisis : vervolgmeting effecten van de coronacrisis op mobiliteitsgedrag en mobiliteitsbeleving.
20210134 ST [electronic version only]
Haas, M. de Hamersma, M. & Faber, R.
Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2020, 29 p.; KiM-20-A15 - ISBN 978-90-8902-235-6

Samenvatting Het COVID-19 virus heeft wereldwijd en ook in Nederland effecten op ons dagelijks leven en op onze mobiliteit. Medio maart 2020 werden in Nederland maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Inmiddels is een groot deel van de maatregelen opgeheven of versoepeld en wordt het weer drukker op straat. Eind maart heeft het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) een eerste meting uitgevoerd met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN) om veranderingen in mobiliteit te relateren aan persoonlijke kenmerken, veranderingen in activiteiten buitenshuis en veranderingen in werksituatie. Ook zijn verwachtingen voor de toekomst onderzocht. Met een nieuwe meting onder dezelfde respondenten heeft het KiM eind juni en begin juli opnieuw onderzocht hoe de mobiliteit van mensen eruitziet en in hoeverre verwachtingen voor de toekomst zijn veranderd. In deze publicatie worden de belangrijkste inzichten uit het onderzoek gepresenteerd. Dit wordt gedaan met behulp van beschrijvende analyses. Hier en daar wordt een uitsplitsing gemaakt naar relevante achtergrondkenmerken zoals leeftijd of regio. Soms wordt de huidige situatie vergeleken met de situatie voorafgaand aan de coronacrisis. Dit wordt deels gedaan aan de hand van retrospectieve vragen uit de vragenlijst. Daarnaast worden hier en daar ook gegevens van het najaar 2019 gebruikt om een vergelijking te maken (de vorige meting onder het panel waarbij dezelfde respondenten hebben deelgenomen). (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact