SWOV Catalogus

345932

Mobiliteit en de coronacrisis.
20210133 ST [electronic version only]
Haas, M. de Hamersma, M. & Faber, R.
Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2020, 23 p.; KiM-20-A06 - ISBN 978-90-8902-225-7

Samenvatting Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van de coronacrisis (en de contactbeperkende maatregelen) op het mobiliteitsgedrag en de mobiliteitsbeleving. Het onderzoek is uitgevoerd met het Mobiliteitspanel Nederland (MPN). Het MPN bestaat uit een representatieve groep Nederlanders die gedurende meerdere jaren over hun reisgedrag worden bevraagd. Dit maakt het mogelijk het reisgedrag tijdens de coronacrisis te vergelijken met het reisgedrag van dezelfde groep Nederlanders voordat er sprake was van een coronacrisis. De inzichten worden besproken aan de hand van een viertal thema’s. Eerst wordt een beeld gepresenteerd van de veranderingen in het activiteitenpatroon, waarna wordt ingezoomd op de werksituatie. Vervolgens worden de veranderingen in het reisgedrag besproken. De publicatie eindigt met een beeld van de beleefde impact van de coronacrisis. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact