SWOV Catalogus

345931

De e-fiets : gebruikersgroepen en effecten op het reisgedrag.
20210132 ST [electronic version only]
Haas, M. de
Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2019, 4 p.; Factsheet

Samenvatting Met de introductie van de e-fiets werd het voor mensen mogelijk om met relatief weinig inspanning een grotere afstand af te leggen dan met de reguliere fiets. Waar de e-fiets eerst voornamelijk werd omarmd door ouderen die de e-fiets vooral voor vrijetijdsdoeleinden gebruikten, is er de afgelopen jaren een verschuiving zichtbaar. Het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) heeft onderzocht welke groepen e-fietsgebruikers er bestaan en hoe de e-fiets het reisgedrag beïnvloedt. Laten mensen bijvoorbeeld vaker de auto staan of vervangt de e-fiets toch voornamelijk de reguliere fiets? (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact