SWOV Catalogus

345922

Ergotherapeutische standaard voor training met elektrische rolstoel en scootmobiel : handleiding & stroomschema.
20210123 ST [electronic version only]
Kommers, M. & Musters, N.
Utrecht, Nederlandse Vereniging voor Ergotherapie NVE, 2003, 10 p. - ISBN 90-5931-192-2

Samenvatting Het doel van deze standaard is het uniformeren van de werkwijze van ergotherapeuten bij het geven van trainingen. Het uiteindelijke trainingsresultaat wordt zodoende minder beïnvloed door de individuele aanpak van de ergotherapeut. Door de werkwijze te uniformeren wordt de kwaliteit van de zorg verhoogd. Tevens wordt het mogelijk om aan de hand van beoordelingscriteria, die verbonden zijn aan de vaardigheden, een objectiever oordeel te geven over de rijvaardigheid van de cliënt. Deze beoordelingscriteria kunnen de ergotherapeut ondersteunen bij het nemen van beslissingen. Deze standaard is hierdoor een beslissingsondersteunende standaard. De standaard is ontwikkeld voor alle ergotherapeuten die werkzaam zijn als ergotherapeut-behandelaar en/of als ergotherapeut-adviseur. De standaard is bruikbaar bij alle cliënten, ongeacht leeftijd of ziektebeeld. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact