SWOV Catalogus

345821

Capaciteit vrijliggende fietspaden. Paper ten behoeve van het Nationaal Verkeerskundecongres 2018, 's-Hertogenbosch, 31 oktober - 1 november 2018.
20210023 ST [electronic version only]
Godefrooij, H. & Hulshof, R.
[S.l., s.n], 2018, 11 p.

Samenvatting Door het toenemende fietsgebruik wordt het steeds drukker op fietspaden. Wanneer het te druk wordt, kan dit leiden tot onveilige situaties, een verminderde doorstroming en discomfort bij fietsers. DTV Consultants heeft in opdracht van CROW-Fietsberaad onderzoek gedaan naar de waardering/belevingswaarde van fietsers bij verschillende (combinaties van) intensiteiten en fietspadbreedtes. Het project bestond uit drie onderdelen: 1. Modelmatige berekening discomfort Het doel van deze stap was om zicht te krijgen op het (theoretisch) aantal en soort ontmoetingen op tweerichtingenfietspaden bij verschillende intensiteiten. Op basis van de benodigde breedte voor elke ontmoeting, kan vervolgens voor elke fietspadbreedte worden vastgesteld of deze ontmoeting (theoretisch) mogelijk is. 2. Empirisch onderzoek naar gebruik en beleving In deze stap is de belevingswaarde van fietsers gekoppeld aan het feitelijke gebruik van fietspaden. Op 15 locaties zijn fietsers onder andere gevraagd om een oordeel te geven over de zojuist gemaakte rit en hun oordeel over de breedte van het fietspad. Tegelijkertijd is een telling uitgevoerd, zodat het werkelijke gebruik van het fietspad nauwkeurig kon worden vastgesteld. 3. Vaststellen gewenste fietspadbreedtes In de laatste stap van het project is, op basis van de onderzoeksgegevens (bij welke fietspadbreede, in combinatie met de gebruikskenmerken, gaat de waardering van fietsers omlaag?), vastgesteld wat de benodigde fietspadbreedte is om het fietspad (volgens de gebruikers) goed te laten functioneren. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact