SWOV Catalogus

345817

Beleidsimpuls railveiligheid.
20210019 ST [electronic version only]

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu, 2016, 15 p.

Samenvatting De veiligheid op het spoor is in Nederland op een hoog niveau. De afgelopen jaren is binnen de spoorsector intensief samengewerkt en zijn aanzienlijke inspanningen gepleegd om het hoge veiligheidsniveau te bereiken. Dit biedt een goede basis en uitgangspositie voor de toekomst. Het Rijk ondersteunt de spoorsector om te blijven zorgen voor veilig spoorvervoer en om verbeteringen mogelijk te maken. Investeringen en verbeterprogramma’s om de veiligheid te verhogen zijn en blijven daarbij nodig, ook met het oog op de ambities t.a.v. het verhogen van de betrouwbaarheid en het vergroten van de capaciteit. De beperkte middelen moeten zo effectief mogelijk worden ingezet, gericht op maatregelen die de potentieel grootste veiligheidswinst opleveren. Om hier beter op te kunnen sturen is de Derde Kadernota Railveiligheid (2010) geactualiseerd. Als vervolg daarop is de Beleidsimpuls Railveiligheid opgesteld, waarin de prioriteiten voor de periode 2016-2020 zijn opgenomen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact