SWOV Catalogus

345811

Overwegveiligheid : een risicovolle kruising van belangen.
20210013 ST [electronic version only]

Den Haag, Onderzoeksraad voor Veiligheid, 2018, 102 p.

Samenvatting Eind 2016 en begin 2017 vonden drie ernstige overwegongevallen plaats, die de aanleiding vormden voor de Onderzoeksraad om een onderzoek te starten naar overwegveiligheid. Deze ongevallen gaven de Onderzoeksraad de indruk dat er ongevallen gebeuren die mogelijk voorkomen hadden kunnen worden. De vragen die de drie ongevallen opriepen, waren voor de Onderzoeksraad reden om na te gaan in hoeverre de risico’s op overwegen goed worden beheerst en of verbetering mogelijk is. De hoofdvraag van dit rapport is dan ook : Kunnen overwegongevallen verder worden teruggedrongen, en zo ja hoe? (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact