SWOV Catalogus

345810

Veiligheid op het spoor : jaarverslag spoorwegveiligheid 2017.
20210012 ST [electronic version only]

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Inspectie Leefomgeving en Transport ILT, 2018, 68 p.

Samenvatting Dit jaarverslag schetst de staat van de veiligheid op het hoofdspoornetwerk. De veiligheid wordt in kaart gebracht aan de hand van het aantal ongevallen, het aantal slachtoffers en het aantal bijna-ongevallen op het spoor. De cijfers betreffen alle gebruikers van het hoofdspoor: reizigersvervoer, goederenvervoer en werktreinen. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact