SWOV Catalogus

345808

Risicobereidheid en agressie.
20210010 ST [electronic version only]
Meunier, J.-C. Schinckus, L. & Kaiser, S.
Brussel, Vias Institute - Kenniscentrum Verkeersveiligheid, 2019, 53 p., ref.; Themadossier Verkeersveiligheid ; No. 20 / Onderzoeksrapport No. 2018-T-10-NL / D/2018/0779/114

Samenvatting Dit themadossier gaat — in een algemene context van verkeersveiligheid — over de psychische (pre)dispositie om risico’s te nemen en tijdens het autorijden agressie te uiten. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact