SWOV Catalogus

345798

Ernstig verkeersgewonden 2019 : schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden in 2019.
20200646 ST [electronic version only]
Bos, N.M. Bijleveld, F.D. Decae, R.J. & Aarts, L.T.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, 70 p., ref.; R-2020-28

Samenvatting In Nederland is geen register voorhanden waarin alle ernstig verkeersgewonden zijn geregistreerd. Daarom bepaalt SWOV jaarlijks het aantal ernstig verkeersgewonden van het voorgaande jaar door de gegevens uit twee databronnen met elkaar te vergelijken: het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON, ‘de politieregistratie’) en de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ, ‘de ziekenhuisregistratie’). Met deze methode kan informatie over letselernst uit de ziekenhuisregistratie gecombineerd worden met ongevalskenmerken uit de politieregistratie. Bovendien komen zo ook slachtoffers aan het licht die in de ene registratie ontbreken maar wel in de andere blijken voor te komen. Op basis van deze methode komt SWOV tot de volgende conclusie: in 2019 vielen er naar schatting 21.400 ernstig verkeersgewonden in het verkeer, dat zijn er circa 300 minder dan in 2018. Er vielen 6.900 ernstig verkeersgewonden volgens de internationale definitie waarbij MAIS3+ als letselcriterium wordt gebruikt, dat zijn er 100 meer dan in 2018. Rekening houdend met de onzekerheden in de schattingen (een marge van circa 400), concluderen we dat het aantal ernstig verkeersgewonden in 2019 op hetzelfde niveau is gebleven als in 2018. Dit geldt zowel voor de ernstig verkeersgewonden volgens de Nederlandse definitie (op basis van MAIS2+) als volgens de internationale definitie (volgens MAIS3+).
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact