SWOV Catalogus

345797

Achtergronden bij De staat van de verkeersveiligheid 2020 : de jaarlijkse monitor.
20200645 ST [electronic version only]
Aarts, L.T. Schepers, J.P. Goldenbeld, C. Decae, R.J. Bos, N.M. Bijleveld, F.D. Doumen, M.J.A. Dijkstra, A. Mons, C. Commandeur, J.J.F. & Hermens, F.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, 143 p., ref.; R-2020-27A

Samenvatting SWOV voert elk jaar een onderzoek uit naar recente verkeersveiligheidsontwikkelingen. Deze monitor brengt ontwikkelingen in aantallen verkeersslachtoffers, demografie, voertuigpark en externe factoren in kaart, en kijkt naar verkeersveiligheidsindicatoren (SPI’s) en naar genomen maatregelen. Deze monitor is het achterliggende en uitgebreide onderzoeksrapport bij de korte versie: De Staat van de Verkeersveiligheid 2020 (R-2020-27), waarin de belangrijkste bevindingen zijn samengevat.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact