SWOV Catalogus

345795

Direct na het ongeval : verkennende literatuurstudie naar hulp aan verkeersslachtoffers.
20200643 ST [electronic version only]
Hermens. F.
Den Haag, SWOV - Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid, 2020, 81 p., ref.; R-2020-24

Samenvatting Dit rapport behandelt de onderzoeksvraag of de eerste hulp aan verkeersslachtoffers na een ongeval kan worden verbeterd, en hoe dat zou kunnen. Hiertoe is een uitgebreide literatuurstudie gedaan en zijn gesprekken met diverse experts gevoerd.
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact