SWOV Catalogus

345793

Kerncijfers mobiliteit 2020 : bijlagen toekomstbeeld.
20200641 ST [electronic version only]

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2020, 22 p., 2 ref.; KiM-20-A19 - ISBN 978-90-8902-238-7

Samenvatting De Kerncijfers Mobiliteit 2020 schetsen een toekomstbeeld van de ontwikkeling van de mobiliteit op middellangetermijn tot en met 2025. In deze editie van de Kerncijfers Mobiliteit betreft het de ontwikkeling van de volgende kengetallen (met tussen haakjes de bron van de gegevens voor de ontwikkeling in het verleden): 1. Voor het wegverkeer; 2. Voor het openbaar vervoer; 3. Voor het fietsen; 4. Voor de luchtvaart; 5. Voor het goederenvervoer. Basis voor de ramingen zijn zo actueel mogelijke gegevens over de huidige situatie en in dit geval zijn dat gegevens over het jaar 2019. In de meeste gevallen zijn dat definitieve gegevens, maar in enkele gevallen zijn dat voorlopige of nader voorlopige gegevens. Het KiM maakt naast een vooruitblik tot en met 2025 ook een raming voor het lopende jaar 2020. Voor de meeste kengetallen zijn er week-, maand-, kwartaal- of halfjaargegevens beschikbaar voor 2020. Uitzondering hierop is het gebruik van btm en fiets waar geen consistente gegevens beschikbaar zijn voor een vergelijking van het gebruik tussen 2020 en 2019. De beschikbare gegevens voor de verschillende kengetallen over 2020 zijn geëxtrapoleerd naar een jaartotaal voor 2020. Daarbij is rekening gehouden met de twee scenario’s ‘basisverkenning’ (BV) en ‘dieperdal’ (DD) op basis van de ontwikkeling in de maanden van 2020 met en zonder ‘intelligente lockdown’. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact