SWOV Catalogus

345792

Kerncijfers mobiliteit 2020.
20200640 ST [electronic version only]

Den Haag, Ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM), Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid KiM, 2020, 33 p., ref.; KiM-20-A19 - ISBN 978-90-8902-238-7

Samenvatting Ook dit jaar zet het Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid (KiM) belangrijke ontwikkelingen rond mobiliteit in Nederland op een rij. Dit jaar met de Kerncijfers Mobiliteit 2020. Deze compacte publicatie wordt jaarlijks afgewisseld met het uitgebreidere Mobiliteitsbeeld. De reeksen zijn waar mogelijk aangevuld met de gegevens op het gebied van mobiliteit over 2019. In de Kerncijfers worden diverse gegevens gepresenteerd over de ontwikkeling in de periode 2010-2019. Gegevens die laten zien hoe in de afgelopen tien jaar het autoverkeer groeide. Hoe het gebruik van het openbaar vervoer en de luchtvaart zich ontwikkelde. Of mensen meer zijn gaan lopen of fietsen. Of mensen meer of minder last hebben van files en verkeersdrukte. Welke ontwikkelingen er speelden in het goederenvervoer. Kerncijfers Mobiliteit 2020 geeft daarbij een korte toelichting op de thema’s: personenvervoer, goederenvervoer, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu. Dat door de corona-pandemie het jaar 2020 op veel thema’s een stevige trendbreuk zal geven, wordt geïllustreerd met een tekstkader per thema over de ontwikkelingen in 2020, tot zover nu bekend. De paragraaf Toekomstbeeld 2020-2025 geeft tot slot weer een schets van de te verwachten mobiliteit op de middellange termijn. Daarbij moet bedacht worden dat die vanwege de impact van het Covid19-virus onzeker is, nog meer dan anders al het geval is met een toekomstverwachting. Voor een beschrijving van de methodieken en gebruikte datareeksen is er een bijlage op de website at https://www.kimnet.nl/publicaties/rapporten/2020/10/28/kerncijfers-mobiliteit-2020. (Author/publisher)
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact