SWOV Catalogus

345780

Conclusies van de Raad over verkeersveiligheid ter bekrachtiging van de verklaring van Valletta van maart 2017. Resultaat bespreking van het Secretariaat-Generaal van de Raad.
20200634 ST [electronic version only]

Brussels, Council of the European Union, 2017, 8 p.; 9994/17 / TRANS 252 / 8666/1/17 REV 1 TRANS 158

Samenvatting
Full-text
Dossier
Suggestie? Neem contact op met de SWOV bibliotheek voor uw opmerkingen
Copyright © SWOV | Juridisch voorbehoud | Contact